Halina't Pagaralan Natin Ang Filipino

Sanaysay-tungkol-sa-Kalikasan

Sanaysay Tungkol sa Kalikasan (6 Sanaysay)

Ang kalikasan ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay at kapaligiran. Ito ay binubuo ng lahat ng bagay sa ating paligid, kabilang ang mga bundok, ilog, dagat, puno, hayop, at iba pa. Ang kalikasan ay nagbibigay sa atin ng malinis na hangin na ating hinihinga, sariwang tubig na ating iniinom, at saganang pagkain na ating kinakain. Ito rin ang nagbibigay ng kagandahan at kapayapaan sa ating kapaligiran.

Mga Halimbawa ng Sanaysay Tungkol sa Kalikasan 

Malaki ang papel na ginagampanan ng kalikasan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mga sanaysay na ito ay ating tatalakayin ang kahalagahan ng kalikasan, epekto ng pagbabago ng klima sa kalikasan, ang pamamaraan sa pag-iwas sa pagkasira nito, at iba pa. 

Kahalagahan ng Pagpapanatili sa Likas na Kagandahan ng Kalikasan

Ang pagpapanatili sa likas na kagandahan ng kalikasan ay may malaking kahalagahan hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon kundi pati na rin para sa mga susunod na henerasyon. Ang likas na kagandahan ng kalikasan ay nagbibigay sa atin ng mga serbisyong ekolohikal tulad ng malinis na hangin , malusog na tubig, at luntiang kapaligiran na nakakaapekto sa ating kalusugan at kabutihan.

Bukod dito, ang kalikasan ay mayroon ding estetikong halaga na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, inspirasyon, at pagpapahinga mula sa araw-araw na gulo at ingay ng urbanisadong mundo. Ang mga likas na tanawin tulad ng mga bundok, ilog, at gubat ay nagbibigay sa atin ng mga espasyo para sa pagpapahinga at pagmumuni-muni.

Higit sa lahat, ang pagpapanatili sa likas na kagandahan ng kalikasan ay may malaking epekto sa pangmatagalang pagpapanatili ng ating planeta. Ito ay may kaugnayan sa pagpapanatili ng biodiversity at pagbibigay ng proteksyon sa mga natural na habitat ng iba’t ibang uri ng hayop at halaman.

Mahalaga ang pagpapanatili sa likas na kagandahan ng kalikasan hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon kundi pati na rin para sa kinabukasan ng ating mundo. Sa pagtutulungan at pagtutok ng bawat isa sa pangangalaga at pagpapalago ng ating kalikasan, magagawa nating mapanatili ang kasaganaan at ganda ng ating planeta para sa mga susunod na henerasyon.

Mga Epekto ng Pagbabago ng Klima sa Kalikasan

Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng malawakang epekto sa kalikasan. Isa itong global na isyu na nagreresulta sa pagbabago sa mga pattern ng panahon, pagtaas ng temperatura ng mundo, pagbabago sa ekosistema, at pagkawala ng biodiversity .

Una, ang pagtaas ng temperatura ng mundo ay nagreresulta sa pagkakaroon ng mas maraming matinding kaso ng init, tagtuyot, at kalamidad tulad ng bagyo at baha. Ito ay nagdudulot ng pagkasira sa mga taniman, pagkalbo ng mga puno, at pagkawala ng mga hayop at halaman.

Pangalawa, ang pagbabago sa ekosistema ay nagreresulta sa pagkawala ng mga natural na habitat ng mga hayop at halaman. Ang mga uri na hindi naaayon sa bagong kondisyon ng kanilang kapaligiran ay maaaring maglaho, na nagdudulot ng pagbaba sa biodiversity.

Pangatlo, ang pagkawala ng yelo sa Arctic at Antarctic ay nagdudulot ng pagtaas ng lebel ng karagatan, na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga baybayin at pagkawala ng lupang matitirhan ng mga tao at hayop.

Ang mga epekto ng pagbabago ng klima sa kalikasan ay malawak at maaaring magdulot ng malubhang mga konsekuwensya sa buhay sa lupa. Kailangan ng mas maraming pagtutok at pagkilos upang mapangalagaan ang ating kalikasan at mabawasan ang epekto ng pagbabago ng klima.

Mga Problemang Kinakaharap ng Kalikasan at Solusyon Dito 

Ang kalikasan ay patuloy na hinaharap ang iba’t ibang mga suliranin na nagdudulot ng epekto sa ating kapaligiran at sa ating buhay. Ilan sa mga ito ay ang pagbabago ng klima , polusyon, deforestation, at pagkawala ng biodiversity. 

Upang tugunan ang mga problemang ito, mahalaga ang pagtutok sa pangangalaga at pagpapalago ng ating kalikasan. Kailangang magkaroon ng kampanya at edukasyon upang maipakita sa mga tao ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Ito ay maaaring magresulta sa mas malawakang pagpapalaganap ng mga programa at proyekto para sa pagpapahalaga sa kalikasan.

Mahalaga ring magkaroon ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas at regulasyon na naglalayong protektahan ang kalikasan laban sa polusyon at pang-aabuso sa likas na yaman. Kailangan ding palakasin ang mga programa para sa recycling, waste management, at renewable energy upang mabawasan ang epekto ng polusyon sa kalikasan.

Kinakailangan din ang pangangalaga sa mga natural na habitat at pagtulong sa pagpapalago ng mga puno at halaman upang mapanatili ang biodiversity. Mahalaga rin ang pagtulong sa pagsasagawa ng mga reforestation at conservation projects.

Ang mga problemang kinakaharap ng kalikasan ay maaaring malutas sa pamamagitan ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos. Sa pagtutulungan ng mga indibidwal, pamahalaan, at mga organisasyon, magiging posible ang pagpapalago at pangangalaga sa ating kalikasan para sa mga susunod na henerasyon.

Tungkulin ng Bawat Isa sa Pangangalaga sa Kalikasan 

Ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng ilang indibidwal o sektor; ito ay responsibilidad ng bawat isa sa atin. Bawat isa ay mayroong mahalagang tungkulin at papel sa pagpapalago at pangangalaga sa ating kapaligiran.

Nagsisimula ang pagbabago sa bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng simpleng mga hakbang tulad ng pagbabawas sa paggamit ng plastik, pag-recycle ng basura, at pagtitipid sa enerhiya, maaari tayong magkaroon ng malaking epekto sa pangangalaga sa kalikasan.

Mahalaga rin ang pagtuturo ng wastong pangangalaga sa kalikasan sa mga susunod na henerasyon. Bilang mga magulang, guro, at mga lider ng komunidad, mayroon tayong tungkulin na ipaalam at ipakita sa mga kabataan ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan.

Ang pagtulong sa pangangalaga sa kalikasan ay nangangailangan ng kolektibong pagkilos. Sa pamamagitan ng paglahok sa mga environmental advocacy groups, volunteer organizations, at pagsuporta sa mga proyektong pangkalikasan, maaari tayong magkaroon ng mas malawakang epekto sa pagpapalago at pangangalaga sa ating kapaligiran.

Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang tungkulin sa pangangalaga sa kalikasan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at sama-samang pagkilos, maaari nating maipanatili ang ganda at kasaganaan ng ating kalikasan para sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon.

Pagpapalaganap ng Kamalayan sa Pangangalaga sa Kalikasan

Ang pagpapalaganap ng kamalayan sa pangangalaga sa kalikasan ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa ng mga tao sa kahalagahan ng pagprotekta sa ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kamalayan, mas magiging handa at mas magiging aktibo ang mga tao sa pangangalaga sa kalikasan.

Mayroong iba’t ibang paraan upang maipamalas at maipalaganap ang kamalayan sa pangangalaga sa kalikasan. Isa rito ay ang edukasyon sa paaralan at komunidad. Sa pamamagitan ng mga programa at aktibidad na naglalayong magturo at magbigay ng impormasyon tungkol sa kalikasan, mas magiging maalam at responsableng mamamayan ang mga indibidwal.

Bukod dito, ang paggamit ng media at social media ay maaaring maging epektibong paraan upang maiparating ang mensahe ng pangangalaga sa kalikasan sa mas maraming tao. Sa pamamagitan ng pag-post ng impormasyon, larawan, at balita tungkol sa environmental issues, mas maraming tao ang magiging kamalayan sa mga hamon na kinakaharap ng ating kalikasan.

Panghuli, ang pagpapalaganap ng kamalayan ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga environmental campaigns at mga pampublikong awareness events. Ang pagpapalabas ng mga pelikula, pagdaraos ng mga seminar, at pag-organisa ng mga tree planting activities ay ilan lamang sa mga paraan upang maipakita at maipalaganap ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan.

Mahalaga ang pagpapalaganap ng kamalayan sa pangangalaga sa kalikasan upang mapaigting ang ating kolektibong pagtugon sa environmental issues. Sa mas malawakang kaalaman at pag-unawa, mas magiging handa at mas magiging maalaga ang bawat isa sa pagprotekta at pagpapalago ng ating kapaligiran.

Mga Pamamaraan sa Pag-iwas sa Pagkasira ng Kalikasan

Ang pag-iwas sa pagkasira ng kalikasan ay isang mahalagang tungkulin ng bawat isa. Mayroong iba’t ibang paraan upang makatulong sa pagpapalaganap ng pangangalaga sa ating kapaligiran.

Una, ang wastong pangangasiwa at paggamit ng likas na yaman ay mahalaga. Ito ay kinakailangan upang maiwasan ang labis na pag-exploit at pagkasira ng mga natural na yaman tulad ng mga kagubatan, karagatan, at iba pang likas na habitat.

Pangalawa, mahalaga rin ang pagtigil sa paggamit ng single-use plastics at ang pagsuporta sa pag-recycle at paggamit ng mga eco-friendly na materyales. Sa pamamagitan ng pagbabawas sa paggamit ng plastik at pagiging mas mapanuri sa mga materyales na ginagamit, maaari nating maiwasan ang polusyon sa kalikasan.

Pangatlo, ang pagtataguyod at pagsuporta sa mga proyektong pangkalikasan tulad ng reforestation, mangrove planting, at coastal clean-up ay mahalaga rin. Ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga tao na makiisa at makilahok sa mga gawain na naglalayong mapanatili at mapalago ang ating kalikasan.

Sa kabuuan, ang pag-iwas sa pagkasira ng kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng ilang indibidwal o sektor; ito ay responsibilidad ng bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos, magiging posible ang pangangalaga at pagpapalago ng ating kalikasan para sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon.

Leave a Comment Cancel reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

E-Portfolio (Pagsulat sa Filipino (Akademik))

Sunday, october 14, 2018, photo essay.

larawan halimbawa ng photo essay tagalog tungkol sa kalikasan

No comments:

Post a comment.

sanaysay

Ano ang Larawang Sanaysay? Halimbawa at Kahulugan

larawang sanaysay halimbawa

Ang mga sanaysay ay kilala sa pagiging isang makabuluhan at malikhain na paraan ng pagpapahayag.

Ipinapakita nito ang pag-iisip at puso ng manunulat sa pamamagitan ng mga salita.

Ngunit sa gitna ng sariwang hugis at anyo ng sanaysay, naririyan ang isang uri nito na nagdadala ng mas malalim na kahulugan at pag-unawa: ang larawang sanaysay.

Mga Nilalaman

Ano ang Larawang Sanaysay?

Sa kultura ng panitikan sa Pilipinas, ang larawang sanaysay ay isang espesyal na anyo ng sanaysay na kilala sa kanyang pag-aangkop ng mga salita at mga imahen upang likhain ang isang makulay at malikhaing karanasan sa mambabasa.

Ito ay isang kombinasyon ng pagsusuri, paglalahad, at sining ng pagsasalaysay.

Kahulugan ng Larawang Sanaysay

Ang larawang sanaysay ay isang pagsasalaysay na binubuo ng mga salita at imahe na nagbibigay buhay sa mga pangarap, emosyon, at mga pagmumuni-muni ng manunulat.

Ito ay isang porma ng sining sa pagsusulat na naglalayong maghatid ng masidhing damdamin at mensahe sa mga mambabasa gamit ang malikhaing pagkakalahad.

Sa larawang sanaysay, ang mga salita ay hindi lamang simpleng mga letra at parirala; sila’y nagiging instrumento upang higit na maipahayag ang kaisipan at damdamin ng manunulat.

Sa pamamagitan ng mga salita, nabubuo ang mga imahe na nagpapahayag ng malalim na kahulugan.

Ang mga ito’y nagiging simbolo ng mga bagay na nais iparating ng manunulat sa kanyang mga mambabasa.

Halimbawa ng Larawang Sanaysay

Para mas maunawaan ang konsepto ng larawang sanaysay, narito ang ilang halimbawa nito:

Sa Ilalim ng Malamlam na Buwan

Isang paglalahad ng isang tahimik na gabi sa bukid, kung saan ang manunulat ay naglalakad sa ilalim ng malamlam na buwan.

Sa pamamagitan ng mga salita, nailarawan ang ganda at katahimikan ng kalikasan, pati na rin ang mga personal na pagnanasa at pangarap ng manunulat.

Ang Kolor ng Pasko

Isang paglalarawan ng makulay at masiglang kapistahan ng Pasko sa Pilipinas.

Binubuo ito ng mga salita at imahe na nagpapakita ng kasiyahan, pagmamahal sa pamilya, at kahalagahan ng pagkakaroon ng mga tradisyon.

Sa Mata ng Bata

Isang larawang sanaysay na nagpapakita ng karanasan ng isang bata habang naglalaro sa kanyang paboritong pook.

Sa pamamagitan ng malikhaing pagsusuri at paglalahad, ipinapakita nito ang mga bagay na makikita lamang sa mata ng isang bata.

Elemento ng Larawang Sanaysay

Para mabuo ang isang epektibong larawang sanaysay, mahalaga na tukuyin ang mga elemento nito:

 • Mga Salita : Ang mga salita ay ang pangunahing kasangkapan sa larawang sanaysay. Dapat itong piliin ng may kabatiran at kaalaman upang maging epektibo ang pagpapahayag ng mensahe.
 • Imahe : Ang mga imahe ay nagbibigay buhay sa sanaysay. Ito’y maaaring literal na mga larawan o mental na imahinasyon na nagpapakita ng mga detalye at karanasan.
 • Emosyon : Mahalaga ang damdamin at emosyon sa larawang sanaysay. Ito’y nagdadagdag ng kalaliman sa kwento at nagpapahayag ng pagkakaugnay ng manunulat sa kanyang mga pagnanasa o pangarap.
 • Pag-aangkop : Ang pag-aangkop ng mga salita at imahe ay nagbibigay saysay sa sanaysay. Ito’y nagpapakita ng pagiging detalyado at malikhaing pag-iisip ng manunulat.
 • Pagkakabukas-loob : Ang pagiging bukas-loob ng manunulat sa pagpapahayag ng kanyang mga damdamin at karanasan ay nagbibigay-kulay sa larawang sanaysay. Ito’y nagpapakita ng personal na pagkakakilanlan ng manunulat.

Layunin ng Larawang Sanaysay

Sa likod ng bawat larawang sanaysay, may layunin na nais makamtan ang manunulat.

Maaring ito’y magpahayag ng pagmamahal sa kalikasan, magbigay-galang sa kultura at tradisyon, o magbigay-aliw at inspirasyon sa mga mambabasa.

Ang mahalaga, ang layunin ay nagdadala ng kahulugan sa bawat pahina ng larawang sanaysay.

Paglikha ng Larawang Sanaysay

Narito ang mga hakbang sa paglikha ng isang mahusay na larawang sanaysay:

 • Pumili ng Tema: Pumili ng temang makakaugnay sa inyong karanasan o damdamin. Ito’y magiging pundasyon ng inyong larawang sanaysay.
 • Magbuo ng Balangkas: Organisahin ang mga ideya at karanasan sa isang maayos na balangkas. Dapat itong naglalaman ng simula, gitna, at wakas ng inyong kwento.
 • Gamitin ang mga Salita at Imahe: Magamit ang mga salita at imahe upang maging buhay ang inyong larawang sanaysay. Ito’y makakatulong sa mga mambabasa na maisip at maunawaan ang inyong mensahe.
 • Magpakatotoo: Huwag matakot na magpakatotoo sa inyong pagsusulat. Ang pagiging bukas-loob sa inyong damdamin at karanasan ay nagbibigay buhay sa inyong larawang sanaysay.
 • Rebyuhin at I-edit: Huwag kalimutan na rebyuhin at i-edit ang inyong sanaysay bago ito ilathala o ipamahagi sa iba. Ito’y magbibigay daan upang mapabuti pa ang inyong gawaing panulat.

Paglago ng Larawang Sanaysay

Sa kasalukuyang panahon, patuloy ang paglago ng larawang sanaysay sa Pilipinas.

Dahil sa mga social media platform, mas napapadali ang pagpapakalat ng mga larawang sanaysay sa madla.

Maaaring makita ang mga ito sa mga blog, Facebook, Instagram, at iba pang online na plataporma.

Ang larawang sanaysay ay nagsisilbing daan upang mas mapalapit ang mga manunulat sa kanilang mga mambabasa.

Ito’y isang paraan ng pagpapahayag na mas personal at mas makabuluhan kaysa sa simpleng paglalahad ng mga pangyayari.

Sa pamamagitan ng mga salita at imahe, ang mga larawang sanaysay ay patuloy na nagbibigay buhay sa kultura at panitikan ng Pilipinas.

Basahin din:

ano ang akda halimbawa

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Mga Sanaysay Tungkol sa Kalikasan (15 Sanaysay)

Sanaysay Tungkol sa Kalikasan

Kung minsan tayong mga tao ay hindi na napapahalagahan ang kalikasan. Ito ay isang napakagandang biyaya ng may Kapal sa sangkatauhan. Ang mga halimbawa ng sanaysay tungkol sa kalikasan na aming nakalap at pinagsama-sama ay malaki ang magiging tulong upang magbukas ng kamalayan sa nasisira nating kapaligiran. Tampok dito kung paano maaring ingatan at alagan ang inang kalikasan na unti-unti nang nasisira dahil sa pang-aabuso ng mga tao.

Galing sa iba’t ibang websayt ang mga halimbawa ng sanaysay na maari ninyong mabasa dito. Nawa ay makatulong sa inyo ang koleksyong ito.

Maligayang pagbabasa!

SEE ALSO: Mga Tula Tungkol sa Kalikasan

Mga Halimbawa ng Sanaysay Tungkol sa Kalikasan

Ang aking kapaligiran, global warming sa pilipinas, inang kalikasan – 1, inang kalikasan – 2, inang kalikasan – 3, inang kalikasan – 4, inang kalikasan – 5, inang kalikasan – 6, inang kalikasan – 7, ang magagawa kong kabutihan para sa ating kalikasan, pagkasira ng kalikasan: isang historikal na pagtingin, pangangalanga ng kalikasan: bakit kaya kailangan, kalikasan, ating pangalagaan, kalikasan ay kayamanan na dapat pangalagaan, luntiang kalikasan, meron pa nga ba.

Akda ni Jheru Anselmo Mendoza galing sa Wattpad

Anim na araw daw ang iginugol ng Diyos sa paglikha ng mundo at sa ikapitong araw ay nagpahinga siya. Ginawa niya ang buong kalupaan at katubigan. Lumikha siya ng puno at halaman, pati mga hayop na titira sa lupa, sa tubig at sa kalangitan. Mula sa alabok ay nilikha niya ang isang espesyal na nilalang; ito ay ang tao. Siya ang inatasang mangalaga sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Siya ang tagapangalaga ng mundo. Ngunit ngayon, ang tanong na naghahari ay nasaan na ang dating paraiso?

Maitim na tubig sa ilog, basura sa dagat at kalbong gubat – iyan ang iyong makikita kapag minasdan mo ang kapaligiran. Nasaan ang tagapangalagang nilikha ng Diyos upang magbantay sa lahat ng bagay na kanyang ginawa? Alam mo ba kung nasaan siya? Nasa ilog at nagtatapon ng basura, nandoon din siya sa gubat at namumutol ng puno, nasa loob din siya ng pabrika kung saan nagtatapon siya ng langis sa dagat at nagbubuga ng maitim na usok.

Ang mga puno ay importante sa mga tao dahil ito ang naglilinis ng hangin at sumisipsip ng tubig ulan upang hindi bumaha. Dahil sa walang tigil na pagputol ng mga puno ay madalas magkaroon ng mga malalaking pagguho ng lupa at pagbaha, pati ang mga hayop sa kagubatan ay nanganganib din dahil nawawalan na sila ng tirahan. Kaunti na lang ang mga punong lumilinis ng hangin ngayon kaya ang mga tao ay madalas magkasakit. Nagkakaroon din ng mga pagbabago sa klima na dulot ng polusyon. Nagkakaroon ng mga malalakas na bagyo at sobrang init at matagal na tagtuyot. Pati ang mga ilog ay nasira at namatay na dahil sa kagagawan ng mga tao dulot ng walang habas na pagtatapon ng basura. Katulad ng Ilog ng Meycauayan. Ang isa sa pinaka-maruming ilog sa mundo na nandito sa aming lugar. Dati ay malinis pa ang ilog na ito ngunit dahil sa walang tigil na pagtatapon ng basura ay unti-unting nasira at namatay ang ilog.

Tunay na sa kabila ng pag-unlad ng sibilisasyon at teknolohiya ay  ang kapaligiran ang higit na naaapektuhan. Kung may disiplina sana tayong mga tao, siguro malinis at maganda parin ang kapaligirang ating ginagalawan ngayon. Tayo ang tinaguriang tagapangalaga ng lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Kailan pa tayo kikilos upang itama ang pagkakamaling ating nagawa? Ngayon ang oras hangga’t hindi pa huli ang lahat. Tayo ang higit na naaapektuhan. Nais kong makita muli ang paraisong nilikha ng Diyos. Hahayaan pa ba nating tuluyang mawasak ang mundo. Papayagan mo ba na kahit ang itsura ng dagat, puno at halaman ay hindi na kailanman masilayan ng susunod na henerasyon. Tayo ang tagapangalaga, hindi tayo nilikha upang maging taga-ubos at taga-sira. Simulan natin sa ating sarili, sa simpleng pagtatapon ng wasto ay masisimulan nating likhain ang paraisong matagal ng hinahanap ng mga tao.

Halimbawa ng Pormal na Sanaysay – galing sa Sanaysay-Filipino.blogspot.com

Maraming isyu ang kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan. Ngunit kung ako’y bibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng mga isyung ito, ang una kong pagtutuunan ng pansin ay ang isyu tungkol sa ating kapaligiran. Ginawa ko ang sanaysay na ito upang mailahad ko ang mga bagay na aking naiisip na kaakibat ng ating kapaligiran sa kasalukuyang panahon.

Patuloy na nasisira ang ating kapaligiran, dahilan upang magkaroon ng negatibong pagbabago hindi lamang dito sa ating bansa bagkus pati na rin sa buong sadaigdig. Ang lumalalang sitwasyon ay nagiging dahilan upang magkaroon ng pangyayari na tinatawag na global warming. Ang global warming ay ang pagtaas ng temperature ng ating mga karagatan at atmosphere at ang patuloy na paglala nito. Sinasabi ng mga scientist at mga eksperto na ang dahilan nito ay ang pagsusunog ng mga fossil fuels na nagiging sanhi ng pagkasira ng ozone layer n gating atmosphere. At dahil unti-unting nabubutas ang ozone layer, ang init na galing sa araw o itong tinatawag na sun’s rays na mapanganib sa ating kapaligiran kung ito’y direktang makapapasok ay siya na ngang nagyayari sa kasalukuyang panahon. Ang ozone layer ang siyang nagsisilbing taga-sala nito o filter upang hindi ang mga mabubuting sinag lamang ang makapasok sa ating atmosphere.

Sa isyu ng global warming, napakahalaga na pagtuunan ng pansin ang mga bagay na nagiging dahilan ng ganitong pangyayari. Alamin, sa abot ng makakaya, ang mga sanhi ng global warming. Sa ganitong paraan, malalaman natin ang mga dahilan ng pagkasira ng ating atmosphere at magagawan natin ng paraan. Maiiwasan natin ang mga gawaing nakapagdudulot ng unti-unting pagkabutas ng ating ozone layer gaya ng pagsusunod ng mga fossil fuels.

Hindi lamang sa ating henerasyon maaaring makaapekto ang global warming. Higit na mararamdaman ito ng ating mga anak at kanilang mga pamilya kung hindi natin maaagapan ang pagkasira n gating kapaligiran. Marapat lamang na hanggang maaga ay kumilos tayo upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Kailangan lamang na magkaisa tayo upang masolusyunan natin ang problemang kinakaharap. Malaki ang ambag ng bawat isa sa pagkakaroon ng mabuti at malinis na kapaligiran. Huwag n asana tayong dumagdag pa sa mga taong patuloy ang pagsira sa ating kapaligiran.

Akda ni Sheila Mae Espeja galing sa InangKalikasan113.wordpress.com

Ang kalikasan ay isang biyayang galing sa ating Panginoon. Dito nanggagaling lahat ng bagay na ating ikanabubuhay. Ito ay maganda at kapakipakinabang. Mula sa pagkain, tirahan, gamot at marami pang iba. Dito rin nanggagaling ang ating kaalaman na dahil sa kuryosidad sa napakahiwagang nilikha ng Diyos, nasusubok natin ang hangganan ng ating kaalaman.

Dito sa ating bansa, napakataas ng ating biodiversity. Marami tayong mga hotspots na tinatawag na mapapakinabangan natin para lumago at lumawak ang turismo sa ating bansa. Mayaman din tayo sa likas na yaman. Ang ilang sa mga ito ay hindi pa natin alam kung paano gagamitin at ang ilan ay di pa natin natutulakasan.

Ang kakulangan natin ng kaalaman sa kahalagahan ng kalikasan, abusadong paggamit nito at walang disiplina at limitasyon pagpapatayo ng mga inprastraktura, maling paraan pagtatapon ng basura, mali paraan ng pangingisda ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng di inaasahang mga sakuna. Halos taon-taon tayong nakakaranas ng matinding pagbaha, landslide, phenomena at pagbabago ng klima.Tayong mga mamamayan at lahat ng nabubuhay dito sa mundo ang naaapektuhan ng mga sakuna at hindi magandang pagbabagong ito.

Nararapat lamang na pangalagaan ang ating mga likas na yaman sapagkat dito tayo kumukuha ng ating mga pangangailangan sa ating pamumuhay at dito rin nakasalalay ang ating kaligtasan. Huwag na nating antayin pa na mailagay sa panganib ang buhay natin, at magkaroon ng realisasyon sa kahalagahan ng kalikasan.

Simulan natin sa ating sarili, sa sariling bakuran at sa maliit na komunidad. It will make a difference. Kumilos na tayo habang pwede pa nating isalba at maenjoy ang biyayang binigay sa atin ng Panginoon.

Akda ni Darylle Salvador galing sa InangKalikasan113.wordpress.com

Madalas nating magamit ang salitang kalikasan tulad na lang pag tayo ay sinasamaan ng tiyan, nasasabi natin na “ako ay tinatawag ng kalikasan”. Sa mga taong hindi kaagad makakaintindi ng ibig sabihin non ay aakalaing tao ang kalikasan. Pero hindi nila alam na ang kalikasan ay ang ating ginagalawan. Ang kalikasan ay madalas na nababalita sa atin dahil ito ay may mabuti at masamang naidudulot sa atin depende sa ating pangangalaga. Mararapat nating pangalagaan ang ating kalikasan sapagkat itoy biyaya ng diyos. Huwag nating pabayaang masira ang ating kalikasan dahil ito ay ating yaman at maaaring magkaroon ng hindi tamang pagkabalanse sa atin na pwedeng magdulot ng panganib.

Sa panahon ngayon kitang- kita at damang- dama natin ang lupit ng kalikasan. Buhay ang sinisingil sa atin pag itoy gumanti. Bagyon,pagguho ng lupa,lindol at pabago bago ng klima ay ilan lamang bunga ng ating pagpapakabaya sa kalikasan. Tulad na lamang ng bagyong Ondoy, ang daming buhay at ari-arian ang nasira niya. Halos burahin ang Pilipinas sa mapa. Hanggang ngayon ay bakas na bakas pa rin ang kaniyang ginawa. Landslide na binabaon ng buhay ang tao,na para kang inilibing ng buhay. Pabago pabago ng klima na nagdudulot ng sakit hanggang sa mahantong sa kamatayan at nakakaapekto rin sa ting mga pananim na nagbubunga ng kakapusan ng pagkain hanggang sa magmahalan ang mga ito. Lindol na kumikitil ng buhay at ari arian. Sa makatuwid hindi biro pag nagalit ang kalikasan.

Dapat tayong kumilos upang maayos natin ang mga suliranin sa usaping kalikasan. Magtanim tayo ng mga puno upang mabawasan ang pagbaha at mga “landslide” na maaring mangyari sa mga kalbong kabundukan at para na rin mabawasan ang init ng ating mundo o maiwasan ang “global warming”. Iwasan din nating magtapon ng basura sa mga yamang tubig upang makaiwas sa pagkamatay ng mga isda. At para rin hindi dumumi o mamatay ang yamang tubig. Huwag din gumamit ng mga dinamita sa pangingisda nang hindi masira ang ating mga koral na bato. Iyan lamang ang mga ilang halimbawa upang makaiwas sa mga delubyong kayang ibigay ng kalikasan.

Pangalagaan natin ang kalikasan sapagkat dito rin nanggagaling ang ating mga pangangailangan lalo’t higit ang hangin na ating inihihinga. Sa tulong ng mga ahensya ng pamahalaan mas mapapadali ang pagsagip sa ating inang kalikasan. Makakatulong rin ito sa mga susunod pang henerasyon, sana’y masaksihan pa nila ang tunay na kagandahan ng ating minamahal na kapaligiran. At sa ganitong pamamaraan matutulungan din natin na magising mula sa matagal na pagkakahimlay ang ating bansang Pilipinas.

Akda ni Franz Jerome de Guzman galing sa InangKalikasan113.wordpress.com

Kalikasan na kay linis at kay ganda yan ang pangarap nating nasilayan. Ngunit paano nating masisilayan kung patuloy tayong tumutulong masira ito? Hanggang salita nalang ba ang ating pagnanais na muling pagandahin at ibalik sa dati ang ating kalikasan? Sino ba ang dapat magsimula para sa pagbabago?

Sa ngayon paano mo masasabi na maganda ang ating kalikasan? Kung kalbo na ang mga kabundukan dahil sa pagtotroso, pagkakaingin,pagcoconvertsa commercial subdivision.Pagsira sa katubigan. Dahil sa paggamit ng dinamita sa karagatan, pagtatapon ng basura sa mga ilog. Ito ba ang maganda sa ating paningin. Paano na ang mga susunod na henerasyon, makikita pa ba nila ang magandang kalikasan o masisilayan na lang nila ang naghihingalong kalikasan? Sa patuloy nating pagbabaliwala sa ating kalikasan. Ano pa ang kakahinatnan ng paghihirap ng mga ninuno natin para ipreserba ang kalikasan para sa atin.

Ngayon, siguro napapasin na natin ang lupit ng kalikasan kitang kita siguro natin ang galit ng kalikasan. Pagsila ay gumanti maraming buhay ang sinisingil sa atin. Bagyo, landslide, lindol,at pabagu-bagong klima na nararanasan ng lahat ilan lang yan sa kayang gawin ng kalikasan. Siguro kaya nangyari ang mga ito ay dahil binbigayan na tayo ng babala ng kalikasan na tayong mga tao ang dapat pag-ingatan ng ating kalikasan.

Dapat sa panahon ngayon tayo ay kumilos na at simulan ang pagbabago para sa kalikasan. Huwag nating hayaang masira ang ating kalikasan upang makita pa natin ang ganda ng kalikasan. Kay gandang pagmasdan ang mga batang naliligo muli sa malinis na ilog, umaakyat sa mayayabong na puno. Kaya ngayon pa lang simulan na ang pagbabago.

Akda ni Erwin Tiglao galing sa InangKalikasan113.wordpress.com

Kalikasan, isang bagay na dapat nating ingatan at pagyamanin. Ngunit ano nga ba ang kalagayan ng ating kalikasan sa ngayon? Ikaw, ako tayo ano nga bang maaari nating gawin upang na makakatulong upang mapaganda ang ating inang kalikasan?

Kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa ating kapaligiran. Kung dati rati’y hilera ng mga puno ang kadalasan nating makikita, ngayon ay mga nagtataasang gusali at iba’t ibang uri ng sasakyan ang madalas nating makita na siya namang nglalabas ng mga waste product at iba’t ibang klase ng mga maruruming hangin. Pansin din ang pagiging marumi sa iba’t ibang sulok ng lugar dahil sa kaliwa’t kanang pagtatapon ng basura ng mga tao. Ito rin ang dahilan kung bakit ang bilis ng bumaha sa ilang lugar tuwing uulan. Kung dati rating malinis na simoy ng hangin ang ating nalalanghap, ngayon ay maruming hangin at itim na usok ang ating malalanghap. Ito rin ang dahilan kung bakit mabilis dumapo ang sakit sa mga tao.

Maaari naman tayong makagawa ng mga bagay bagay na makatutulong upang mapaganda at mapangalagaan ang ating kalikasan. Tulad na lamang ng tamang pagtapon ng basura sa tamang lugar o yong pagkaroon ng disiplina sa sarili. Maaari din tayong makiisa sa mga proyektong pangkalikasan o manguna sa mga ilang gawain kahit na ang simpleng pagsunod sa batas ay malaking tulong na din.

Higit sa lahat malaking tulong ang partisipasyon ng bawat isa. Marami pang paraan at hindi pa huli ang lahat para maisalba ang inang kalikasan.

Akda ni Rhoneil Abrina galing sa InangKalikasan113.wordpress.com

Isa ko sa mga taong iyon. Anu nga ba silbi natin dito? Siguro tau dapat yung tagapag-alaga ng mundo ito. Diba? E bakit ganun? Sa halip na tayo ang mag-alaga ng n gating mundo, tayo pa mismo ang sumisira dito. Dahil sa tayo pa mismo ang sumisira dito, nagkakasakit ang ating mundo. Isa sa mga sakit na iyon ay ang “GLOBAL WARMING” o patuloy na pagtaas ng temperature ng mundo at nga pagkabutas ng ating “OZONE LAYER”. Ito ay sanhi ng paggamit ng ng mga kagamitang nay taglay na CFC katulad ng AIRCON o REFRIGERATOR. Pati na ang simpleng pagsusunog ng basura, paningarilyo at ang di mapigilang pamumutol ng puno sa ating mga kagubatan..

Naalala nyo pa ba ang mga nagdaang bagyo nung nakaraan taon na ONDOY at PEPENG? Dalawa ito sa pinaka mapinsalang bagyong aking naranasan sa buong buhay ko. Libu-libong tao ang nawalan ng tirahan at kabuhayan, hecta-haktarayang mga lupain ang nasira. Kahit kami may kataasan na ang bahay ay d padin pinatawad ng bagyong iyon. Mahigit isang ilong kami na hirap sa paglilinis ng bahay at paglalaba ng mga damit dala ng mga putik ng rumaragasang baha na dumaan sa aming lugar.

Napapansin ko lang, habang lumilipas ang panahon patuloy ang pagtaas ng tubig baha sa amin. Ang dating bahang hanggang bewang lang ay nagging hanggang balikat na. tuwing el nino ay sobraang init at tuwing la nina ay sobra naman masyado ang ulan. Dati rati ay july ang nag-uumpisa ang tag-ulan ngunit ngayon ay mayo palang ay dagsa na ang bagyo sa ating bansa. Tingin ko ay mas mahaba ang tag-ulan ngayon kesa sa tag-araw.

Sa tingin ko ito ay mga senyales na nasisira na ang mundo. Walang nakakaalam kung kelan at kung saan ito mgasisimula. Aantayng pa ba natin ang panaahong iyon saka lang tao kikilos? Wag na sana natin itong antayin. Kumilos na tayo bago pa mahuli ang lahat!

Akda ni Daryl Morante galing sa InangKalikasan113.wordpress.com

Ang Inang kalikasan ay isa sa pinakamahalaga at pinakamagandang biyaya ng Diyos. Ito ay ang mga nakikita natin sa ating kapaligiran tulad ng mga puno, halaman, lupa, katibigan, kabundukan at marami pang iba. Ngunit dahil sa mga maling paraan o gawain ito’y nasisira ng iba nating kababayan. Ang mga “illegal loggers” na nagpuputol ng mga punong kahoy na hindi pa dapat puputulin. Ang mga minero na nagmimina sa mga kabudukan na walang pahintulot at mga taong nagtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan. Sila ang mga walang disiplina at patuloy n sumisira at umuubos sa ating inang kalikasan.

Sa makatuwid dahil sa kanilang gawain, maraming trahedya ang satin ay dumadating. Tulad ng mga pagbaha, landslide at lindol na ating dinadanas. Ang pinakamasaklap pa dito sa bawat trahedya na ating nararanasan maraming buhay ang nawawala at nasasakripisyo dahil sa mga taong pabaya at makasarili. Madami-dami na rin pagsubok an gating naranasan dahil sa kapabayaan sa inang kalikasan.

Hahayaan pa ba nating mawala ang mga mahal natin sa buhay bago tayo magising sa katotohanan na mali an gating ginagawa. Maaaring hindi nga tayo gumagawa ng mali ngunit marami namang maliit na paraan upang tayo ay makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan, kaayusan at kagandahan ng ating kalikasan.

Akda ni Adrian Bantigue galing sa InangKalikasan113.wordpress.com

Ang ating kalikasan ay maraming nadudulot sa pang araw-araw nating pamumuhay.Hindi man natin napapansin ito pero pasalamat tayo at may kinakain tayong prutas at gulay na galing sa puno at nahahain sa ating hapag kainan isa din sila sa pumipigil sa paggiba ng mga lupa na nagdudulot ng landslide,pagbibigay ng malinis na hangin na ating nalalanghap,nagbibigay sa atin ng papel upang meron tayong masulatan,pagbibigay ng matibay na pundasyon sa ating tahanan.

Ngunit bakit meron paring mga tao na nagpuputol ng puno kahit na alam nila na bawal at makakadulot ng disgrasya sa kapwa nila at minsan pati sila ay nadidisgrasya.Siguro ay sa sobrang pagkagahaman nila sa pera o sa kayamanan ng ating kalikasan.Isipin ninyo dahil sa mga taong ito na walang takot sa pagputol ng mga puno nakakaapekto din ito sa ating mga hayop na dapat ay naninirahan ng maayos at may magandang tirahan pati tuloy sila ay naaapektuhan at humahantong sa pagkamatay nila.Kung nauubos na ang ating kalikasan pati ang hayop ay nawawala nadin.

Kaya may mga organisasyon na pumipigil sa mga nangaabuso sa ating inang kalikasan tulad ng Philippine Federation for Environmental Concern (PFEC) para masugpo ang mga illegal logers. Mas maganda parin na dapat mismo tayong mga indibidwal na tao ay magkaroon ng pagmamalasakit sa ating kalikasan hihintayin paba natin na mawala sila at saka tayo kikilos diba.

Pwede tayong tumulong sa pamamagitan ng pagtatanim at pagbabaon ng mga dumi ng manok na nagbibigay sa ating kalikasan ng pangpataba at pati ang ating mga basura na imbis sa kung saan-saan mo ito itapon ay ibaon mo nalang ito makaktulong pa sa ating kalikasan.Ang sarap pagmasdan ng isang lugar na sagana sa kalikasan kaya dapat nating ingatan at payabungin.ikaw paano mo pinahahalagahan ang ating inang kalikasan?Paano ka nakakatulong sa ating inang kalikasan bilang isang indibidwal na tao?

Galing sa Millionmiler.com

Ang Kalikasan ang nagbibigay kulay sa ating kapaligiran na sadyang ipinagkaloob nang ating Panginoon.Dapat natin itong ingatan at aalagaan .Mahalagang bagay na dapat nating palaguin at huwag abusuhin para sa kapakanan ng sumusunod na henerasyon.

Para sa akin ang dapat kong gawin ay tutulong ako kahit sariling sikap lamang para mapangalagaan ko ang kalikasan tulad ng pagtatanim ng puno sa bukirin at lugar na walang puno na itinanim dahil sa pagtotroso at pagkakaingin.Bakit kaya nila ito ginawa at seguro alam naman nila ang magiging epekto kapag wala ng mga puno?Ang gagawin ko para masugpo ang mga masasamang gawain na ito ay isusumbong ko sa awtoridad ang maling ginagawa ng tao.Dapat tayong magtulungan upang maibalik ang dating sagana sa kalikasan nang may magagamit pa ang ating mga anak,mga apo sa susunod na henerasyon.

Ipaparating ko po sa mga tao na sa halip na ating sirain ang kalikasan ay tutulong tayo sa paglilinis, pagbabawas ng basura,pagtittipsa koryente at tubig,ayusin ang mga sirang sasakyan o di kaya’y maglalakad kung malapit lang at pag-iwas sa mga gawain na makakadagdag ng butas sa ozone layer.

Akda ni Gregorio V. Bituin Jr. galing sa SanaysayniGorio.blogspot.com

Walang makapagsasabi kung kailan nagsimulang mawasak ng unti-unti ang kapaligiran. Maari nating sabihin na nagsimula ang pagkawasak na ito simula nang magkaroon ang tao ng kamalayan na may problema sa ecosystem nang may marami nang namamatay at nasasalanta (hindi dahil sa kalamidad kundi dahil sa kagagawan ng tao.) Ngunit sa wari ko, bago pa malaman ng tao na nasisira na ang kapaligiran at ang ating likas na yaman, ito ay unti-unti nang nasisira.

Ngunit ang matinding pagkasira ng mga bahagi ng kapaligiran ay nito lamang ika-20 siglo. Ito ang panahon kung saan maraming imbensyong imbes na makatulong sa tao at sa kabuuan ng sandaigdigan ay nagkus nakapipinsala pa ng kapaligiran. Bagamat hindi natin sinasabi na ang karamihan ng mga imbensyon ng tao ay mapangwasak (sapagkat marami rin ang nakatutulong), karamihan sa mga ito ay karumal-dumal, gaya ng pag-imbento ng mga bombang nukleyar at iba pang armas-pandigma. Ang mga imbensyong pamuksa na ito ay bunsod ng taimtim nilang pagkilala sa pribadong pag-aari upang magkamal pa ng malaking tubo. Bakit at paano? Para sa mga kapitalistang bansa na halos sakupin na ang buong mundo (nangyayari na ito, lalo na ngayong panahon ng globalisasyon), hindi na baleng mamatay ang kanilang kapwa basta’t malaki ang kanilang tutubuin at kikilalanin ang kapangyarihan ng kanilang bansa. Ang mga nuclear weapons ay maaari nilang gamiting panakot sa negosasyon at pananggalang sa sariling interes. Kung tutuusin, ang mga nuclear weapons na ito ay basura kung ituring ng mga mapagmahal at mapag-alaga sa kalikasan at kapaligiran. Ganyan katindi ang sistema ng pribadong pagmamay-ari ng mga kagamitan sa produksyon o kapitalistang sistema. Alalahanin sana natin ang Three Mile Islands accident at ang Chrenobyl incident noong 1986 kung saan nagkaroon ng leak ang mga nuclear facilities ng Russia at milyong tao ang naapektuhan.

Sa kabilang banda at sa isang mababaw na analisis, ang isang taong nagtapon ng basura sa labas ng kanyang bakuran ay nakapag-contribute sa karumihan ng kapaligiran dahil para sa kanya, hindi na niya sakop iyon. Wala siyang pakialam kung makabara man iyon sa kanal na maaaring maging sanhi ng pagbaha sa tikatik na ambon lamang. Ngunit kung wala ang konsepto ng pribadong pag-aari sa kanyang pag-iisip at bagkus ay tinitingnan niya ang kapaligiran at kalikasan bilang pag-aari ng lahat kaya’t dapat pangalagaan, ang basura niya at tiyak na itatapon siya sa dapat pagtapunan.

Ang pagkakalat ng mga insustriya ng kanilang waste material sa mga ilog (wala nang nabubuhay kahit isda dahil sa tindi ng pagkalason ng ilog) ay senyales na wala silang pakialam sa mga mamamayan basta’t kumita lamang ang kanilang negosyo.

Tingnan natin ang konteksto sa Pilipinas. Isinulat ni Graciano Lopez Jaena noong panahon ng mga Kastila na ang Pilipinas ay sagana sa mga puno at kagubatan. Inilarawan din niya na kayang suportahan ng Pilipinas ang buong mundo sa kahoy. Ibig sabihin, mayabong pa ang ating mga kagubatan noon at hindi nakakalbo gaya ngayon. Marami ding mapag-aral sa kasaysayan ang nagsasabi na malaki ang naiambag ang organisadong relihiyon sa pagkasira ng kalikasan. Ayon sa kanila, bago pa dumating ang mga mananakop sa ating bansa, ang mga tribu o ang mga katutubo rito ay mapagmahal at mapagbantay sa kalikasan. Meron silang pagkakaisa at itinuturing nila ang bawat bagay sa kanilang paligid bilang kapamilya nila. Ito ‘yung panahon ng primitibo komunal, ika nga ni Marx.

Ang tingin ng mga katutubo sa mga puno, ilog, atbp. ay mga nilalang din na may karapatang mabuhay. Ngunit ito’y hindi nila sinasamba, kundi itinuturing nilang kapwa rin nila may buhay. Kung tutuusin, nasa fifth level of consciousness na sila sa pagtingin sa kalikasan. Samantalang ang sustainable development (SD) na ipinangangalandakan ngayon sa iba’t ibang NGO ay maituturing pa ring nasa first level of cosciousness pa lamang dahil ang tema pa rin nito ay survival. Sa SD, hindi pa rin nahihiwalay ang pagtingin ng kapitalista, halimbawa, sa puno. Ito’y isa lamang gamit. Ito’y hindi na TREE kundi LOG na pambenta para makapag-survive at masustenahan ang kanyang mga pangangailangan. Ganyan kasi mag-isip ang kapitalista. Bata pa lang ang puno, may presyo na. Para kang sinukatan ng kabaong samantalang buhay na buhay ka pa at malakas.

Sa mga tribu noon, ang tingin nila sa kalikasan ay sagrado na kahit hanggang ngayon ay umiiral pa rin sa ibang mga tribu na hindi napasukan ng westernized capitalist culture. Nuong dumatin ang mga puting unggoy, este, mga dayuhang mananakop pala, at sinakop ang ating lupain, ginamit nila ang espada’t krus upang palaganapin ang kanilang relihiyon. Itinuro nila sa mga katutubo rito na hindi nila dapat sambahin ang mga puno at bagkus ay sambahin nila ang tunay na diyos na nakaukit sa kahoy. (Ang kahoy ay nanggaling sa puno!) Dito na nagsimula ang pagtingin nila sa kalikasan bilang gamit at hindi na bilang kapatid na may karapatang mabuhay. Ini-alienate ng mga mananakop ang mga katutubo sa kanyang sarili.

Ito ang nakasaad sa isang libro ng Democratic Socialist Party (DSP) ng Australia na tumatalakay sa kalikasan, “The law of profit doesn’t care for the law of nature.” (Ang batas ng tubo ay walang pakialam sa mga batas ng kalikasan.) Ibig sabihin, kung ang prayoridad ng isa ay ang kanyang tutubuin, wala na siyang pakialam sa kalikasan, ito man ay masira. Pero kung tutuuisn, nag-iisip din naman ang mga kapitalista ng solusyon sa pagkasira ng kalikasan, dahil baka naman daw masira ang pagkukuhanan nila ng mga hilaw na materyales. Haaay, buhay nga naman!!!

Akda ni Laurence Reyes galing sa YourReadingHelp.blogspot.com

Banaue Rice Terraces, Bohol Chocolate Hills at Puerto Prinsesa Underground River, ilan lamang yan sa mga likas yamang matatagpuan sa ating sariling bansa. Ngunit ano ang nangyayari, bakit parang nasisira ang lahat ng ito? Nawawala ang mga yaman nating ipinagmamalaki sa buong mundo. Hahayaan na lang ba natin ang walang habas na pagsira ng mga ating mga kayamanang ipinagmamalaki? Ano pang ipagmamalaki natin kung wala na lahat ng ito. Maraming yaman ang ibinigay ng Diyos sa ating inang bayan, ngunit sa kasamaang palad unti-unti na itong nauuubos. Halos nasira ng lahat ng landslide, flashflood, tagtuyot, at pagbaha, ito ang mga resulta ng ating mga ginagawa sa paligid na nakaaapekto naman sa yaman ng Inang Bayan.

Sa pagkasira ng ng ating likas na yaman tayong mga tao na may mataas na kaisipan ang dapat maging responsable sa pag aalaga dito. Nagsusumigaw na ang ating inang kalikasan upang atin na siyang bigyan ng halaga at atin siyang alagaan. Sa lahat ng nangyayari sa paligid tayong mga tao ang may gawa kahit na mabuti man o masama. Sabi nga ng iba hindi masama ang pag ulad basta huwag lang nakasisira ng kalikasan. Sa kasamaang palad umuunlad nga ng ating bayan sira naman ang ating likas na yaman wala pang kabuhayan.

Maraming mga gawaing ginagawa ang mga tao na kakasira sa ating kalikasan. Una ang simpleng patatapon ng basura sa mga katubigan. Ito ang sumisira sa ating mga yamang tubig dahil karaniwan sa mga tinatapon natin sa katubigan ay may mga kemikal na kasama na patuloy namang kumukontamina sa tubig na nakalalason para sa mga isda. Ang mga plastik naman na tinatapon natin sa katubigan ay nakakain ng mga isda na nagdudulot ng pagkamatay ng mga ito. Pati nga ang mga dolphin na sinasabing pinakamatalinong isda ay nabibiktima rin ng gawaing ito.

Akda ni Percy galing sa Definitelyfilipino.com

Ang kalikasan ang isa sa mga pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin kaya dapat natin itong pangalagaan. Subalit sa halip na pangalagaan, kapabayaan ang aking nakikita. ‘Di ba kaya nga nilikha ang tao para pangalagaan ito?

Kaming mga Iskolar ng Philberth sa Taal, Batangas ay nagkaroon ng isang workshop/seminar nitong nakaraang June 1-3, 2012. Ang naging tema ng aming workshop ay tungkol sa kalikasan. Isa sa mga ipinaliwanag dito ang kung paano sinisira ang ating kalikasan. Sa loob ng tatlong araw, nagkaroon kami ng talakayan tungkol sa kalikasan upang magkaroon kami ng dagdag kaalaman ukol dito at bilang mga kabataan, ano ang aming magiging hakbang upang maprotektahan ang ating Inang kalikasan at paano namin ito sisimulan. At para magkaroon ng output ang workshop na ito, gumawa kami ng isang teatro na umiikot lamang sa problemang pangkalikasan ng Batangas at maganda naman ang kinalabasan nito.

Batay sa aming nakuhang kaalaman tungkol sa workshop, unti-unti na ngang nasisira ang ating kapaligiran bunga ito ng mga sakunang dumarating sa ating buhay. Marami nang tao ang nagkakasakit dahil na din sa maruming kapaligiran. Ang landslide, flashfloods, at iba pang mga sakuna na galing sa kalikasan ay epekto ng illegal logging sa kabundukan at maging sa kagubatan. Ang Ozone layer ay unti-unti na ring nabubutas dahil sa mga pagsusunog ng basura at sobrang paggamit ng carbon dioxide. Ito ang nagiging sanhi ng Climate Change.

Bilang isang mamamayan ng ating bayan, may magagawa pa tayo para mapigil pa ang mga masasamang epekto nito. Hindi pa huli ang lahat upang mapigil ito. Ngunit kung papairalin natin ang ating kapabayaan, patuloy na masisira ang ating kalikasan at wag tayong mabibigla kung may dumating sa ating ganti ng kalikasan. Laging Tandaan: Nasa Huli ang Pagsisisi.

Ikaw, bilang mamamayan, Ano ang magiging hakbang mo upang mapigilan ang ganitong sitwasyon? Paano mo ito sisimulan?

Akda ni Nicole Cordovez Reyes galing sa DeviantArt.com

Sa panahon ngayon nahaharap ang mundo sa ibat ibang sakuna. Isa na dito ang bansang Pilipinas maraming lugar na nalubog sa baha dala ng hanging habagat. Paulit-ulit na lang nahaharap ang mga Pilipino sa ganitong kalagayan. Ngunit masakit man isipin na hindi ito nasosolusyunan ng ating bansa. Ano ba dapat gawin ng ating pamahalaan? Kulang nga ba sa disiplina ang mamayang Pilipino? Bakit nga ba nalulubog sa baha ang maraming lugar? Higit sa lahat bakit hindi lamang nadadala ang mga Pilipino sa mga gantong sakuna? At pano natin maliligtas ang ating kalikasan?

Sa panahon ngayon kailangan natin ng isang batas, batas na makakapagsuporta sa pangagalaga ng kalikasan. Oo may batas pangkalikasan ngunit kayang kayang ng mga nangaabuso na magpyansa. Dapat ang batas ay matibay na hindi kayang buwagin ninuman. Dapat rin i-relocate ang mga informal settlers sa tamang lugar, na nakakasagabal sa pagdaloy ng tubig. Nakakalungkot man isipin na sobrang dami pa rin informal settlers ito ang pagkawala ng disiplina ng ating mga kababayan.

Totoo nga kulang sa disiplina ang mga Pilipino nakakalungkot man isipin na kung sino pa yung kulang sa kaalaman yun pa ang mga nakatira sa tabing ilog. Natural di nila maiiwasang magtapon ng basura sa ilog dahil hindi nila naiisip kung anong mangyayari. Tapon lang sila ng tapon. Hindi lamang ang mga informal settlers ang problema pati na rin ang iba’t ibang polusyon at sobrang daming basura. Ito ang dahilan ng pagkalubog ng maraming lugar sa ating bansa.

Sa iba’t ibang polusyon na gawa ng tao. Ito’y isang malaking epekto sa ating inang kalikasan. Isa na dito ang sobrang dami ng basura sa sobrang paggamit ng plastik pagtatapon kung saan saan at marami pang iba. At ang pagdami ng populasyon dahil sa sobrang tao nawawalan ng kontrol ang pamahalaan sa mga sakuna. Nagkukulang din ng mga mapagtatamnan ng ating mga puno at iba pang mga pangangailangan sa kadahilanang puro bahay na lang. At nakakalungkot sa ating lipunan sapagkat hindi nagtatanda ang mga pilipino sa mga ganitong sakuna.

Isa pa sa mga nakakalungkot na dahilan na hindi lamang nadadala ang mga Pilipino sa mga ganitong sakuna patuloy pa ring naninirahan sa tabing ilog at pagkawala ng disiplina. Sana’y magkaroon tayo ng disiplina at magising na sa mga pangyayaring kahindik-hindik. Magkaroon ng sapat na edukasyon. Maging isa sa solusyon sa problema ng ating bansa at huwag nang dumagdag pa.

Ako at ikaw bilang isang estudyante tayong lahat ay makakatulong. Sa simpleng pagtapon ng maayos sa basuharahan at pagbawas ng plastik sa lipunan isang malaking tulong sa ating bansa. Makisali sa mga programang nagsusulong para iligtas ang inang kalikasan. Dahil kung hindi ito pangangalagaan darating ang panahon maghihirap ang lahat ng tao at wala nang magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Makiisa, makitulong at simulan ang pagbabago.

Akda ni Ralph galing sa LakbayDiwaPinas.com

Sabi nila nung nagsaboy ng biyaya ang Diyos sa sanlibutan, isa ang ang Pilipinas sa mga sumalo nito kaya tinagurian itong Pearl of the Orient Seas. Napakasarap isipin na may paraiso pala sa Timog – Silangan ng Asya, subalit hanggang sa ngayon ba ay maituturing pa rin ba nating Pearl of the Orient Seas ang Pilipinas. Ikaw sa tingin mo? Karapat – dapat pa bang itawag iyon sa ating Inang Bayan? Hawak pa ba natin ang titulo na yun? Nakakalungkot isipin ngunit parang unti-unti na itong nawawala sa imahe ng ating bayan. Huwag naman sana.

Hindi man tayo ganun kayaman na bansa at hindi man tayo ganun kasabay sa daloy ng modernisasyon buhat ng teknolohiya, mayaman naman tayo sa likas na yaman. Kung ating iisipin, napakabait ng ating Panginoon sapagkat malaking porsyento ng likas na yaman ang ipinagkatiwala at ipinagkaloob niya sa atin. Sa kabilang banda, napakasakit isipin na unti-unti na itong naglalaho sa kadahilanan na ang mga nakikinabang nito ang siyang tumutuldok sa buhay ng mga ito. Tayo! Tayong mga makasarili at mga mangmang ang may kasalanan sa pagkasira ng mga kaloob na yaman mula sa Diyos. Kung ating papansinin, buhay lang natin ang ating iniisip at pagkatapos pakinabangan o kunin ang intensyon mula sa kalikasan ay wala na tayong pakialam kung anong mangyayari. Kasakiman ang ating pina-iiral, hindi man lang natin naisip na may buhay din ang kalikasan. Sa mga nagdaang oras, araw, linggo, buwan, taon at panahon na may masaklap na kaganapan buhat ng higanti mula sa kalikasan ay hindi natin maaaring sisihin ang Diyos na may likha sa lahat. Tila naniningil lang ang kalikasan sa mga kalokohan at kawalang – hiyaan na ginawa ng mga tao sa agos ng buhay niya.

Sana isang araw, mula sa malalim na pagkakahimbing natin ay magising tayo sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat at tuluyang bawiin ng Panginoon ang lahat ng kanyang nilikha. Sana maisip din natin kung paano magpahalaga sa mga bagay na nasa paligid natin. Maraming paraan para mabago ang lahat, maaari mo itong umpisahan sa wastong pagtatapon ng iyong basura sa tamang lugar. Hindi pa huli ang lahat at sana magising tayo sa katotohanan.

SEE ALSO: Mga Maikling Kwento Tungkol sa Kalikasan

Umaasa kami na pagkatapos mong mabasa ang mga sanaysay tungkol sa kalikasan na nakapaloob sa pahinang ito ay magkakaroon ka ng mas malaking pagpapahalaga sa ating kapaligiran. Ibahagi sa iyong mga kaibigan ang mga sanaysay na ito para mabasa rin nila ang mga aral na nakapaloob dito.

You May Also Like

 • Patama Lines: 35+ Patama Lines Tagalog
 • Kung Bakit may Tagsibol at Taglagas
 • Alamat ni Maria Makiling
 • 40+ Tagalog Broken Hearted Quotes
 • Alamat ng Sampalok
 • X (Twitter)
 • More Networks

PhilNews

 • #WalangPasok
 • Breaking News
 • Photography
 • ALS Exam Results
 • Aeronautical Engineering Board Exam Result
 • Agricultural and Biosystem Engineering Board Exam Result
 • Agriculturist Board Exam Result
 • Architecture Exam Results
 • BAR Exam Results
 • CPA Exam Results
 • Certified Plant Mechanic Exam Result
 • Chemical Engineering Exam Results
 • Chemical Technician Exam Result
 • Chemist Licensure Exam Result
 • Civil Engineering Exam Results
 • Civil Service Exam Results
 • Criminology Exam Results
 • Customs Broker Exam Result
 • Dental Hygienist Board Exam Result
 • Dental Technologist Board Exam Result
 • Dentist Licensure Exam Result
 • ECE Exam Results
 • ECT Board Exam Result
 • Environmental Planner Exam Result
 • Featured Exam Results
 • Fisheries Professional Exam Result
 • Geodetic Engineering Board Exam Result
 • Guidance Counselor Board Exam Result
 • Interior Design Board Exam Result
 • LET Exam Results
 • Landscape Architect Board Exam Result
 • Librarian Exam Result
 • Master Plumber Exam Result
 • Mechanical Engineering Exam Results
 • MedTech Exam Results
 • Metallurgical Engineering Board Exam Result
 • Midwives Board Exam Result
 • Mining Engineering Board Exam Result
 • NAPOLCOM Exam Results
 • Naval Architect and Marine Engineer Board Exam Result
 • Nursing Exam Results
 • Nutritionist Dietitian Board Exam Result
 • Occupational Therapist Board Exam Result
 • Ocular Pharmacologist Exam Result
 • Optometrist Board Exam Result
 • Pharmacist Licensure Exam Result
 • Physical Therapist Board Exam
 • Physician Exam Results
 • Principal Exam Results
 • Professional Forester Exam Result
 • Psychologist Board Exam Result
 • Psychometrician Board Exam Result
 • REE Board Exam Result
 • RME Board Exam Result
 • Radiologic Technology Board Exam Result
 • Real Estate Appraiser Exam Result
 • Real Estate Broker Exam Result
 • Real Estate Consultant Exam Result
 • Respiratory Therapist Board Exam Result 
 • Sanitary Engineering Board Exam Result 
 • Social Worker Exam Result
 • UPCAT Exam Results
 • Upcoming Exam Result
 • Veterinarian Licensure Exam Result 
 • X-Ray Technologist Exam Result
 • Programming
 • Smartphones
 • Web Hosting
 • Social Media
 • SWERTRES RESULT
 • EZ2 RESULT TODAY
 • STL RESULT TODAY
 • 6/58 LOTTO RESULT
 • 6/55 LOTTO RESULT
 • 6/49 LOTTO RESULT
 • 6/45 LOTTO RESULT
 • 6/42 LOTTO RESULT
 • 6-Digit Lotto Result
 • 4-Digit Lotto Result
 • 3D RESULT TODAY
 • 2D Lotto Result
 • English to Tagalog
 • English-Tagalog Translate
 • Maikling Kwento
 • EUR to PHP Today
 • Pounds to Peso
 • Binibining Pilipinas
 • Miss Universe
 • Family (Pamilya)
 • Life (Buhay)
 • Love (Pag-ibig)
 • School (Eskwela)
 • Work (Trabaho)
 • Pinoy Jokes
 • Tagalog Jokes
 • Referral Letters
 • Student Letters
 • Employee Letters
 • Business Letters
 • Pag-IBIG Fund
 • Home Credit Cash Loan
 • Pick Up Lines Tagalog
 • Pork Dishes
 • Lotto Result Today
 • Viral Videos

Slogan Tungkol Sa Kalikasan: 10+ Na Mga Halimbawa Ng Slogan

Mga halimbawa ng slogan tungkol sa kalikasan.

SLOGAN TUNGKOL SA KALIKASAN – Ang ating kalikasan ay dapat na ingatan sapagkat ito lang ang ating magiging tahanan.

Slogan Tungkol Sa Kalikasan: 10+ Na Mga Halimbawa Ng Slogan

Ang paksang ito ay magtatalakay ng iba’t ibang halimbawa ng islogan tungkol sa kalikasan.

Kalikasan, Ating Tahanan, Dapat Ingatan
Pag-iwas sa polusyon, yan ang tamang solusyon.
Ang Kalikasan Dapat Ibinibida, Hindi Binabalewala
Nasa Kalikasan ang ating Kaligtasan
Kung Ang kalikasan ay mawawalan, tayo ang dudurusa
Isang Diwa, Isang Hangarin, Kalikasa’y Ating Kalingain
Ang Relasyon ay parang Kalikasan, Kaliangang Ingatan, Huwag Pabayaan
Kung ikaw ay sinaktan, Huwag mong idamay ang Kalikasan
Inang Kalikasan, ating Tulungan, kung hindi, tayo’y Babalikan
Hindi tayo Kailangan Ng Kaliksan, Tayo ang may pangangailangan.
Kalikasan ay Pagyamanin, Polusyon ay Sugpuin
Ayaw natin ng Plastic, Ganun rin ang Kalikasan, Kaya Ito’y Dapat nang Tigilan
Puso man ay masaktan, Huwag lang ang Kalikasan
Ano Ang Magagawa Mo, Kung wala na ang Mga Puno?
Wala na tayong ibang Tirahan, Kaya Kalikasan Ay Dapat Ingatan
Pag Ang Kalikasan Ay Mawawala, Malulunod Tayo sa Sakuna

Thanks for reading. We aim to provide our readers with the freshest and most in-demand content. Come back next time for the latest news here on Philnews.

Like this article? READ ALSO: Mga Tula – Halimbawa Ng Orihinal Na Mga Tula (2020)

Leave a Comment Cancel reply

IMAGES

 1. Photo Essay

  larawan halimbawa ng photo essay tagalog tungkol sa kalikasan

 2. Halimbawa Ng Photo Essay Tagalog Tungkol Sa Kalikasan

  larawan halimbawa ng photo essay tagalog tungkol sa kalikasan

 3. Photoessay in Filipino Literature

  larawan halimbawa ng photo essay tagalog tungkol sa kalikasan

 4. PHOTO ESSAY TAGALOG TUNGKOL SA KALIKASAN

  larawan halimbawa ng photo essay tagalog tungkol sa kalikasan

 5. Photo Essay

  larawan halimbawa ng photo essay tagalog tungkol sa kalikasan

 6. Halimbawa Ng Photo Essay Tagalog

  larawan halimbawa ng photo essay tagalog tungkol sa kalikasan

VIDEO

 1. MIDTERM EXAM: MASINING NA PAGPAPAHAYAG

 2. Talumpati tungkol sa kalikasan

 3. SANAYSAY TUNGKOL SA KAMATAYAN / Maikling sanaysay #sanaysay #essay #maiklingsanaysay

 4. Patalastas tungkol sa Kalikasan

 5. Uri ng Pangngalan Ayon sa Kalikasan

 6. Kalikasan

COMMENTS

 1. Photo essay

  Photo essay. Nov 24, 2016 • Download as PPTX, PDF •. 48 likes • 207,533 views. S. SamFordKill. Isa itong presentasyon paukol sa kung papaano gumawa ng Photo Essay. Ito ay nakabase sa wikang Filipino sapagkat ito'y gamit-panturo sa mga magaaral lalong lalo na sa mga Grade 11 ng K-12 Curriculum. Read more.

 2. Halimbawa Ng Photo Essay: 5+ Na Photoessay Sa Iba't-Ibang Paksa

  Heto Ang Mga Halimbawa Ng Photo Essay Sa Iba't-ibang Paksa. PHOTO ESSAY - Sa paksang ito, tatalakayin natin ang mga halimbawa ng photo essay sa Tagalog tungkol sa iba't-ibang mga paksang napapanahon. PAG-IBIG. Ang pag ibig ay natural na sa ating mga tao.

 3. Sanaysay Tungkol sa Kalikasan (6 Sanaysay)

  Sanaysay Tungkol sa Kalikasan (6 Sanaysay) Ang kalikasan ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay at kapaligiran. Ito ay binubuo ng lahat ng bagay sa ating paligid, kabilang ang mga bundok, ilog, dagat, puno, hayop, at iba pa. Ang kalikasan ay nagbibigay sa atin ng malinis na hangin na ating hinihinga, sariwang tubig na ating iniinom, at ...

 4. Photo essay/sanaysay ng larawan

  Photo essay/sanaysay ng larawan - Download as a PDF or view online for free ... Isa itong presentasyon paukol sa kung papaano gumawa ng Photo Essay. Ito ay nakabase sa wikang Filipino sapagkat ito'y gamit-panturo sa mga magaaral lalong lalo na sa mga Grade 11 ng K-12 Curriculum. ... Ang powerpoint na ito ay tungkol sa PICTORIAL ESSAY O ...

 5. Pictorial Essay 1

  Filipino sa piling larangan. 57 Documents. Students shared 57 documents in this course. ... Kalikasan ng photo essay. 1 ng damdamin at kaisipan sa serye ng larawan. ... bawat "shot" ay dapat bigyang-diin ang iba't ibang mga konsepto o emosyon na maaaring pinagtagpi kasama ng iba pang mga larawan. Narito ang isang halimbawa ng pictorial essay:

 6. E-Portfolio (Pagsulat sa Filipino (Akademik)): PHOTO ESSAY

  PHOTO ESSAY. Isa itong koleksyon ng mga imahe na inilagay sa isang partikular na pagkasund-sunod upang ipahayag ang mga pangyayari, damdamin at mga konsepto sa pinakapayak na paraan. #BUHAY. Sa bawat paggising sa umaga, may ngiting makikita sa labi, dahil sa pagsikat ng araw biglang kikislap sa mga mata na biglang mapapapikit at imumulat ang ...

 7. Photoessay in Filipino Literature

  PHOTO ESSAY IN FILIPINO LITERATURE. DAHIL SA KAHIRAPAN. Kahirapan ang isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng maraming bansa sa buong mundo, partikular sa ating bansa. Maraming mga Pilipino ang nabubuhay sa kahirapan. Kung saan hindi nakakakain ng sapat sapagkat hindi rin nila mapagkasya ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw.

 8. Photo Essay

  Tungkol sa Kapaligiran

 9. Module 9 Piktoryal na Sanaysay

  Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan ang mga mag-aaral na: 1. natutukoy ang kahulugan ng pictorial essay; 2. nalalaman ang mga hakbang sa paggawa ng pictorial essay; at 3. nakagagawa ng pictorial essay. PANIMULA. Pansinin ang bawat kasunod na larawan. Sa bawat kasunod na patlang, isulat ang iyong unang nakita sa bawat isa.

 10. Ano ang Larawang Sanaysay? Halimbawa at Kahulugan

  Layunin ng Larawang Sanaysay. Sa likod ng bawat larawang sanaysay, may layunin na nais makamtan ang manunulat. Maaring ito'y magpahayag ng pagmamahal sa kalikasan, magbigay-galang sa kultura at tradisyon, o magbigay-aliw at inspirasyon sa mga mambabasa. Ang mahalaga, ang layunin ay nagdadala ng kahulugan sa bawat pahina ng larawang sanaysay.

 11. Mga Larawan Na Nagpapakita NG Pangangalaga NG Ating Kalikasan

  Mga Larawan Na Nagpapakita NG Pangangalaga NG Ating Kalikasan | PDF. Scribd is the world's largest social reading and publishing site.

 12. Katangian Ng Larawang Sanaysay

  LARAWANG SANAYSAY - Sa paksang ito, ating aalamin kung ano nga ba ang mga katangian ng isang larawang sanaysay at ang mga halimbawa nito. Maraming halimbawa ng sanaysay. Depende sa iyong mga talento, estilo ng pagsulat, o pagpapahayay, may iba't-ibang uri ng sanaysay na maaari mong gamitin. Isa sa mga halimbawa nito ay ang larawang sanaysay.

 13. Halimbawa ng photo essay tagalog tungkol sa kalikasan

  Essay writing sles tagalog jokes image 2. Adrienne october 11, 2016 gas sle ng research paper sa filipino.jpg. Tagalog essay tungkol sa kalikasan. Essay writing on environmental awareness. Tagalog essay tungkol sa kalikasan home. English tagalog translation and exles research paper tagalog topics jeranka.

 14. ADM-Module 14--Pagsulat ng Larawang Sanaysay

  2. Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto at angkop na paggamit ng wika. At para lubos mong maunawaan ang mga gawaing nakapaloob dito, narito naman ang mga detalyadong layunin ng ating aralin: 1. Nabibigyan ng kahulugan ang photo essay o larawang-sanaysay. 2. Nailalahad ang mga katangian ng isang larawang sanaysay (photo essay).

 15. Mga Sanaysay Tungkol sa Kalikasan (15 Sanaysay)

  Ang Inang kalikasan ay isa sa pinakamahalaga at pinakamagandang biyaya ng Diyos. Ito ay ang mga nakikita natin sa ating kapaligiran tulad ng mga puno, halaman, lupa, katibigan, kabundukan at marami pang iba. Ngunit dahil sa mga maling paraan o gawain ito'y nasisira ng iba nating kababayan.

 16. Pictorial Essay.docx

  Panuto: Mula sa mga nakikitang larawan, igawa mo ng salaysay ang mga pangyayaring nakasaad sa bawat larawan sa loob ng limang makabuluhang pangungusap. Angkupan ito ng mapanghikayat na pamagat. TUMULONG SA PANGANGALAGA SA KALIKASAN | Pilipino Mirror Kalikasan sa ating mga Kamay Tayo ay may kakayahan na baguhin ang ating kapaligiran ito ay nag sisimula sa ibat ibang paraan gaya nalamang ng ...

 17. Larawang Sanaysay o Photo Essay

  Larawang Sanaysay o Photo Essay by daryll_angel_1

 18. Week_6_Pictoral_Essay.pptx

  7. Dahil sa dalawang pangkalahatang sangkap ng pictorial essay ay ang larawan at ang teksto, mahalagang ang gumagawa nito ay may kakayahan at kaalaman sa dalawa ring larangan, sa potograplya at sa wika. Higit kasing mainam kung ang potograpo mismo ang sumulat ng teksto, o sa kabalikan, kung ang manunulat mismo ang kumuha ng larawan, dahil nga sa personal na kalikasan nito.

 19. FPL Q2 M2 Pictorial Essay

  b. Nakasusulat ng isang sanaysay ng larawan o photo essay. c. Nakapagpapahayag ng sariling saloobin sa pagsulat ng larawang- sanaysay o photo essay. Aralin. 1 Pictorial Essay. Patuloy ang pagbabago sa ating panahon, maituturing makabagong paraan ng pagsulat ang paggamit ng larawan bilang paksa ng isang sulatin. Mas napadadali ang paggawa ng ...

 20. Kahalagahan ng Pangangalaga sa Kalikasan

  2. Gumamit ng iba't ibang paraan upang ipaalamsa publiko ang mga batas at patakaran ukol sa pangangalaga ng pinagkukunang - yaman. 4. Magkaloob ng mga insentibo sa mga pangkat na tumutulong sa pangangalaga ng kalikasan at pinagkukunang-yaman. 3. Himukin ang pakikilhok ng mga tao

 21. Slogan Tungkol Sa Kalikasan: 10+ Na Mga Halimbawa Ng Slogan

  Nasa Kalikasan ang ating Kaligtasan. Kung Ang kalikasan ay mawawalan, tayo ang dudurusa. Isang Diwa, Isang Hangarin, Kalikasa'y Ating Kalingain. Ang Relasyon ay parang Kalikasan, Kaliangang Ingatan, Huwag Pabayaan. Kung ikaw ay sinaktan, Huwag mong idamay ang Kalikasan. Inang Kalikasan, ating Tulungan, kung hindi, tayo'y Babalikan.

 22. PIKTORYAL NA SANAYSAY.pptx

  PIKTORYAL NA SANAYSAY.pptx. Nov 9, 2022 • Download as PPTX, PDF •. 3 likes • 13,264 views. P. PrincessAnnCanceran. ang powerpoint presentation na ito ay tungkol sa kahulugan, mga elemento at paraan ng pagsulat ng piktoryal na sanaysay. Education. 1 of 32. Download now.

 23. photo essay tungkol sa kalikasan

  Photo essay tungkol sa kalikasan - 346872. answered • expert verified ... New questions in Filipino. paki sagot po pls! kaylangan lang po ... wikang ginagamit ng tao na halos likha-likha lamang at may kanya-kanyang kahulugan gaya ng wika ng mga tambay Halimbawa erpat, ermat. 12) Ito ay antas ng wika na karaniwan, palasak, pang araw-araw ...