Time Management Skills In Marathi

वेळेचे व्यवस्थापन – एका प्रभावी कौशल्यांविषयी माहीती- Time Management Skills In Marathi

Table of Contents

वेळेचे व्यवस्थापना चे महत्व – Time Management Skills In Marathi

आपल्याला सर्वानाच माहीत आहे की Time Is A Money आणि गेलेला वेळ पुन्हा परत येत नसतो. म्हणुन आपण वेळेची कदर करून त्याचा पाहिजे तेवढा सदुपयोग करायला हवा.

पण जेव्हा Time Management चा विषय निघत असतो तेव्हा सगळयात पहिले आपल्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होत असतो तो म्हणजे आपल्याला आपला Time Effectively Manage करण्यासाठी कोणकोणत्या Skills ची आवश्यकता आहे?

म्हणुन आजच्या लेखात आपण काही महत्वाच्या Time Management Skill विषयी सविस्तरपणे जाणुन घेणार आहोत.जेणेकरून पुन्हा आपल्या मनात असा प्रश्नच उदभवणार नाही.

चला तर मग क्षणाचाही विलंब न करता जाणुन घेऊया Time Management Skills विषयी.

Time Management म्हणजे काय- Definition And Meaning Of Time Management In Marathi

ime Management म्हणजे काय- Definition And Meaning Of Time Management In Marathi

कोणत्या Activity ला किती वेळ द्यायचा किती महत्व द्यायचे याबतचे नियोजन यात केले जात असते.याने आपल्या Effectiveness, Efficiency, आणि Productivity मध्ये अधिक वाढ होत असते.

वेळेचे व्यवस्थापण करण्याची कौशल्ये किती आणि कोणकोणती आहेत- Time Management Skills In Marathi

Time Management करण्याची अनेक कौशल्ये आहेत त्यातील काही महत्वाची कौशल्ये पुढीलप्रमाणे आहेत-

1)Prioritization :

2) Goal Setting :

3) Delegation :

4) Organization :

5) Communication :

6) Stress Management :

7) Planning :

8) Scheduling :

9) Pomodoro Technique :

10) Time Blocking, Boxing :

11) Decision Making :

12) Problem Solving :

13) Multitasking :

14) Get Plenty Of Sleep :

15) Strategic Thinking :

16) Deep Work :

17)Make To Do List Not To Do List :

18) Setting Thoughtful Deadline :

19) Evaluating Urgent Tasks :

20) Setting Boundaries And Say No :

1) Prioritization :

यात आपण कोणत्या गोष्टीला तसेच कामाला किती महत्व द्यायचे हे ठरवत असतो.म्हणजेच कोणत्या कामाला किती Priority द्याय ची हे ठरवत असतो.

Goal Setting ही एक अशी Process आहे जी आपल्याला काय साध्य करायचे,काय प्राप्त करायचे,किती कालावधीत प्राप्त करायचे? यासर्वांचा काळजीपूर्वक विचार करून Goal Setting केली जात असते.

Delegation म्हणजे काही Specific Activities पार पाडण्याची जबाबदारी तसेच अधिकार दुसर्या व्यक्तीला सोपविणे होय.

Delegation ही दुसऱ्या व्यक्तीला आपले काम वाटप करण्याची आणि सोपवण्याची एक Process आहे.

आपल्या डोक्यावरील कामाचा भार कमी व्हावा तसेच आपल्याला इतर महत्वाच्या कामांना वेळ देता यावा यासाठी असे केले जात असते

आपल्या हाताखाली काम करतील अशा काही विशिष्ट Employees चा Group तसेच संघटना तयार करणे.

Communication Skill हा जीवनातील यशाचा एक प्रमुख घटक आहे.

Effectively Communication केल्याने आपापसात प्रेम ऐक्य आणि विश्वास वाढत असतो आणि आपण ज्या प्रोजेक्टवर काम करता आहे त्या प्रोजेक्टसाठी आपल्या योजना आणि उद्दिष्टे देखील आपापसात Communication केल्याने स्पष्ट होत असतात.

आणि Communication केल्याने आपल्याला आपल्या ध्येयांना समर्थन देणाऱ्या महत्त्वाच्या कामांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येते.

जर आपण ताणतणावाला सकारात्मक रीतीने हाताळले तर आपल्याला काम करण्यास अधिक प्रेरणा मिळत असते.आणि सर्व आर्थिक संकटांंना तोंड देत नियोजित वेळेत आपल्याला आपले काम पूर्ण करण्यात मदत होत असते.

Planning हा Time Management चा एक खुप महत्वाचा Part आहे.याने योग्य Planning करून आपल्याला आपल्या कामांना Priority देता येते.ज्याने Confusion आणि Stress कमी होत असतो.

नियोजित कार्य वेळापत्रक आपल्याला दिलेल्या वेळेत कुठलेही कार्ये पूर्ण करण्यास मदत करत असते.

कामाला उशिर होणे टाळण्यासाठी काम वेळेत Deadline च्या आत पुर्ण होण्यासाठी Scheduling हा एक फार उत्तम पर्याय आहे.

Pomodoro Technique ही एक Time Management System आहे जी लोकांना त्यांच्याकडे असलेल्या वेळेच्या विरोधात काम करण्यास Encourage करत असते

या Method चा वापर करून,आपण आपल्या कामाचा दिवस 25-मिनिटांच्या तुकड्यांमध्ये पाच मिनिटांच्या ब्रेकने Separate करतो.या मध्यांतरालाच Pomodoro असे म्हणतात.

10) Time Boxing/Time Blocking :

Time Blocking चा सरळ अर्थ असा होतो की आपण आपले कॅलेंडर उघडायचे आणि भविष्यात आपण ठरलेला एक विशिष्ट Time Period एखाद्या विशिष्ट कामासाठी खर्च करु अशी कँलेंडरमध्ये नोंदणी करायची.

आणि मग ते कार्य पूर्ण होईपर्यंत त्यावर काम करण्यासाठी आपण त्यावर किती वेळ घालवायचा आणि कधीपर्यत ते कार्य पुर्ण करायचे त्यासाठी कोणती पाऊले उचलायची हे ठरवायचे असते.

Decision Making हे आपणास त्वरीत निर्णय घेण्यास सक्षम करत असते हे एक प्रमुख Time Management Skill आहे.

कारण दिरंगाई करणे आणि मग निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करणे हा वेळेचा मोठा अपव्यय असतो.

आपले रोजचे कामाचे वेळापत्रक नक्की असले पण ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार आपले कोणतेही काम न झाल्याने आपल्याला नक्कीच Problem Face करावा लागत असतो.

यासाठी आपण Problem Solving Technique चा वापर करून आपल्या Priorities Set करायला हव्यात.आणि मग त्यानुसार योग्य तो Decision घेऊन एक धोरण आखायला हवे.

Multitasking म्हणजे एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त Activities करण्याची किंवा त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता आहे.

जर आपण एकटे काम करत असु किंवा टीमसोबत, आपल्याला एकाच वेळी अनेक जबाबदाऱ्या किंवा कार्ये हाताळावी लागत असतील, तर त्यासाठी आपण आपल्या उत्पादकतेत सुधार करण्यासाठी Multitasking हे Skill Develop करणे महत्त्वाचे ठरत असते.

पण Multitasking केल्याने आपल्याला एक काम पुर्ण एकाग्रतेने 100 टक्के उर्जा देऊन जोमात करता येत नसते या देखील याचा एक दोष आपण लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

रात्री शरीराला आवश्यक तेवढी भरपुर झोप जर आपण घेतली तर याने आपल्याला दुसरया दिवशी आपल्याला आपले काम एकदम फ्रेश मुडमध्ये,नवीन जोमात पुर्ण करता येत असते.

आणि दुसरया दिवशी झोपेतुन उठल्यावर आपला मुड ताजातवाना आणि फ्रेश असल्यामुळे आपल्याला जास्तीत जास्त काम कमी वेळात पुर्ण करता येत असतात.

Strategic Business Management, Project Management,आणि Operation Management ही काही क्षेत्रे आहेत जिथे Effective Time Management यशासाठी महत्त्वाचे असते.

डीप वर्क केल्याने आपल्याला चार तासाचे काम दोन तासात देखील पुर्ण करता येत असते.कारण यात आपण ठरलेल्या वेळेत एकदम डीप फोकस देऊन कुठलेही काम करत असतो.ज्याने आपल्या Time ची Saving देखील होते.

17) To Do List Not Do List :

To Do List Not Do List अशी यादी करून आपण याची खात्री करत असतो की आपली सर्व कामे एकाच ठिकाणी लिहून ठेवली आहेत.

जेणेकरून आपण कोणतीही महत्त्वाची गोष्ट विसरत नाही.आणि प्रत्येक कार्यांला प्राधान्य देऊन,कोणते काम करायचे,कोणते काम नाही करायचे कुठले काम अधिक करायचे कोणत्या क्रमाने करायचे आपण हे ठरवू शकतो.

जर आपण कुठल्याही कामाची एक डेडलाईन आपल्या डोळयासमोर ठेवुन काम केले तर याने ते काम आपल्याला लवकरात लवकर आणि दिलेल्या वेळेत पुर्ण करता येत असते.

कुठले काम करणे अधिक Urgent आहे आणि कुठले काम आपण नंतर केले तरी चालेल याचे एक Evaluation करून घेणे.याने आपल्याला महत्वाच्या कामाला अधिक वेळ देता येत असतो.

आपल्या रोजच्या महत्वपुर्ण कामांचा एक आराखडा तयार करून आपण आपली कामाची सीमा निश्चित करून घ्यावी आणि त्यापलीकडे जे बिनमहत्वाचे काम हातात येईल त्याला नाही म्हणण्याची सवय लावावी.

2 thoughts on “वेळेचे व्यवस्थापन – एका प्रभावी कौशल्यांविषयी माहीती- Time Management Skills In Marathi”

वेळ व्यवस्थापनाचा हा लेख अतिशय महत्त्वाचा आहे. या स्कीलचा विद्यार्थ्यांनी योग्य वापर केला तर नक्कीच यश प्राप्त होतो याची खात्री वाटते. या लेखाबद्दल आपले खूप खूप अभिनंदन.

Comments are closed.

Jagaat-Bhaari-New-Logo

 • ऑनलाईन कमवा

10 Powerful Time Management Tips in Marathi | वेळेचा सदुपयोग कसा केला पाहिजे

 • On: July 9, 2021

10 Powerful Time Management Tips in Marathi | वेळेचा सदुपयोग कसा केला पाहिजे

Time Management Tips in Marathi: तुम्ही कुठलेही यशस्वी व्यक्तींचा विचार करा ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, बिल गेट्स, रतन टाटा या सर्व व्यक्तींबद्दल तुम्हाला असे वाटते असेल की ज्या पद्धतीने आपण आपला वेळ घालवितो तशाच प्रकारे हे देखील त्यांचा पूर्ण वेळ घालवत असेल.

प्रत्येक यशस्वी व्यक्तींनी त्यांच्या कामाची अशी पद्धत बनवलेले असते की ते इतर लोकांच्या तुलनेत त्यांचा जास्तीत जास्त वेळ अर्थपूर्ण कामासाठी देतात. थोडक्यात काय तर हे सर्व लोक सामान्य लोकांपेक्षा अधिक प्रोडक्टीव असतात.

आजच्या या लेखामध्ये आपण अशा 5 पद्धती बघणार आहोत ज्याच्यामुळे आपण देखील आपल्या कमीत कमी वेळात जास्त आउटपुट देऊ शकतो . जर आपल्याला देखील हे जाणून घ्यायचे असेल कि आपण आपल्या वेळेचा योग्य वापर कशा पद्धतीने केला पाहिजे आणि वेळेचा सदुपयोग कसा केला पाहिजे तर आमचा हा (Time Management Tips in Marathi) लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा.

Time Management Tips in Marathi | वेळेचा सदुपयोग कसा केला पाहिजे

Table of Contents

Top 5 Time Management Tips in Marathi

90/90/1 Rule: या नियमात असे सांगितले आहे की पुढचे 90 दिवस सकाळी उठल्यावर पुढची 90 मिनिट फक्त त्या एकाच कार्यावर व्यत्यय न आणता काम करीत रहा जे काम तुमच्या साठी सर्वात महत्त्वाचे आहे आणि ज्यामुळे तुम्हाला तुमचे ध्येय पूर्ण करायला मदद मिळेल.

जर बघितले तर आजच्या काळात आपल्या सकाळच्या सुरुवात आपण कशी करतो? आपण रोज सकाळी उठल्यावर अंथरुणातच व्हाट्सअप चॅट चेक करतो, इतरांची स्टेटस पाहतो, कुठले ईमेल आलेली आहेत हे चेक करतो किंवा कोणाशी तरी आपण गप्पा मारत बसतो किंवा आपण अशा गोष्टींमध्ये आपला वेळ घालवितो ज्याच्यातून आपल्याला कुठलाही फायदा होत नाही.

थोडक्यात काय तर त्यामुळे तुमच्या सिम्पल ऍक्टिव्हिटीला रियल आउटपुट पासून दूर केले जाते . परंतु याउल यशस्वी लोकांना ही गोष्ट चांगल्या प्रकारे माहीत आहे की सकाळच्या वेळी मनुष्याचा मेंदूवर कुठलाही ताण नसतो.

हीच खरी वेळ असते जेव्हा आपल्या शरीरामध्ये भरपूर एनर्जी असते आणि काहीतरी करून दाखवण्याची उम्मेद देखील असते. त्यामुळे सर्वात अगोदर आपली ही सकाळची वेळ आपण अतिशय महत्त्वपूर्ण कामासाठी दिली पाहिजे.

Time Management Tips in Marathi | वेळेचा सदुपयोग कसा केला पाहिजे

Create the conductive environment: जर तुम्हाला एखाद्या परीक्षेसाठी तयारी करायची आहे आणि तुम्ही त्यासाठी भरपूर अभ्यास करीत आहात. परंतु असे समजा की या परीक्षेच्या अभ्यासासाठी तुम्ही अशा ठिकाणी गेला आहेत जिथे खूप लोकांचा आरडाओरडा ऐकू येत आहे, तुमच्या आजूबाजूला लोक भांडण करीत आहेत, एकमेकांना शिवीगाळ करीत आहेत.

तर अशा ठिकाणी तुम्ही तुमच्या परीक्षेची तयारी करू शकाल का? आणि मन लावून तुमचा अभ्यास करू शकाल का? याउलट जर तुम्ही तुमचा अभ्यास करण्यासाठी एका अशा वाचनालयात गेलात जिथे पूर्णपणे शांतता आहे. तुमच्या आजूबाजूला अशीच लोक बसली आहे जे परीक्षेची तयारी करीत आहेत आणि ते सर्व तुमचे मित्र देखील आहे जे तुम्हाला या परीक्षेबद्दल तुमची मदत देखील करीत आहेत. Read more: श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र PDF आणि संपूर्ण माहिती

तर मला सांगा या दोनही सांगितलेल्या वातावरण पैकी तुम्ही कुठल्या वातावरणामध्ये चांगल्या प्रकारे तुमच्या परीक्षेची तयारी करू शकता? आणि चांगला अभ्यास करू शकतात? सहाजिकच तुमचे उत्तर असेल दुसरे वातावरण म्हणजेच वाचनालय.

कारण तुम्हाला पहिल्या वातावरणामध्ये तुमच्या इच्छाशक्तीचा वापर करायचा होता आणि तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूला सुरू असलेल्या गोंधळातून तुमचे विचलित होणारे लक्ष तुम्हाला तुमच्या अभ्यासावर केंद्रित करायचे होते. या उलट दुसऱ्या पर्यायांमध्ये तुमचे लक्ष विचलीत होत नव्हते आणि तुम्हाला लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तुमच्या इच्छाशक्तीचा वापर देखील करायचा नव्हता.

याउलट इथे असे वातावरण होते की ज्यामुळे तुमचे मित्र तुम्हाला तुमचा ध्येय गाठण्यासाठी मदत करीत होते. त्यामुळे तुमचे लक्ष्य किव्वा ध्येय पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या सभोवताली अशे वातावरण निर्माण करावे लागेल ज्यामुळे तुमचे लक्ष्य विचलित होणार नाही.

Time Management Tips in Marathi | वेळेचा सदुपयोग कसा केला पाहिजे

How to Use Time Effectively

Getting extremely goal at one thing : खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे एक तलवार बनवणारा कारागीर होता. तो उत्तम अशा तलवारी बनवत असे. त्याने बनवलेल्या तलवारींचा उपयोग सैन्यामध्ये लढणारे सैनिक करीत असे. त्याच्या तलवारीची वैशिष्ट्य असे होते की जे सैन्य त्याने बनवलेल्या तलवारीने युद्ध लढायचे त्यांनाच त्या युद्धात विजय मिळायचे.

एकदा एका राजाला त्या तलवार बनवणाऱ्या कारागीर बद्दल समजले आणि त्याच्या या कलेविषयी राजाला कुतूहल वाटू लागले. त्या राजाने लगेच मंत्रीला सांगितले की मला त्या तलवार बनवणाऱ्या कारागीराला भेटायचं आहे. ताबडतोप मंत्री त्याचे सैनिक घेऊन तलवार बनवणाऱ्या कडे गेला आणि त्याला सांगितले की आमच्या राजाने तुला भेटण्यासाठी बोलावले आहे.

तलवार बनविणारा मंत्री सोबत राजाला भेटण्यासाठी गेला. तलवार बनविणारा राजाला भेटल्यावर राजासोबत खूप आदराने बोलला आणि राजादेखील त्याच्याशी आदराने बोलला. त्यानंतर राजाने तलवार बनवणाऱ्याला प्रश्न केला की तू इतक्या उत्कृष्ट पद्धतीने तलवार कसे काय बनवितो की जो कोणी तू बनवलेल्या तलवारीने युद्ध करतो त्याच्या जिंकले निश्चित असते.

राजाचे प्रश्नाचे उत्तर देत तलवार बनवणारा बोललं की मी लहान होतो तेव्हापासून माझ्या वडिलांनी मला तलवार बनवण्याची कला शिकविली.

हे काम मला एवढे आवडू लागले की मी ठरविले कि मी पूर्ण आयुष्यभर फक्त तलवारच बनवणार आणि या कामांमध्ये मी उत्कृष्ट देखील बनणार. जसजसे मोठे होऊ लागलो तसे तसे मी तलवार कशी बनवायची याची पुस्तके वाचू लागलो. मी त्या सर्व लोकांना भेटलो जे वेगवेगळ्या प्रकारे तलवार बनवायचे.

मी माझ्या आयुष्याचा बराच वेळ याच गोष्टीवर खर्च केला आहे की एक उत्कृष्ट तलवार कशी बनवली पाहिजे. हेच माझे तलवार बनवण्यात उत्कृष्ट असल्याचे रहस्य आहे. मित्रांनो खरं तर ही एक काल्पनिक कथा आहे पण या कथेचा सार्थक एवढाच आहे की कुठल्याही गोष्टी मध्ये जर तुम्हाला उत्कृष्ट बघायचे असेल तर तुम्हाला त्या कामाची आवड असली पाहिजे आणि ते काम तुम्ही सतत केले पाहिजे.

तुम्ही कुठलेही काम आनंदाने आणि सतत करत असाल तर त्या कामांमध्ये तुम्ही 100% उत्कृष्ट बनाल आणि लोक तुमच्या कामाचे कौतुक करू लागतील. तुम्ही जर नीट विचार केला तर मला सांगा सचिन तेंडुलकर, ए.आर. रहमान, अमिताभ बच्चन, ही सर्व मंडळी कुठल्या कुठल्या गोष्टी मध्ये उत्कृष्ट आहे. तुम्हाला कळलेच असेल की ही सर्व व्यक्ती फक्त एकाच गोष्टीमध्ये उत्कृष्ट आहे जी त्यांच्या क्षेत्राशी संबंधित आहे.

Time Management Tips in Marathi | वेळेचा सदुपयोग कसा केला पाहिजे

Time Management Skills in Marathi

Build a dominating 18-minute routine: ही पद्धत वापरण्यासाठी तुम्हाला सकाळचे फक्त पाच मिनिट वेळ द्यायचा आहे आणि तुम्हाला तुमची कार्याची यादी बनवायची आहे. या यादीमध्ये तुम्हाला सर्वात वर ते काम लिहायचे आहे जे तुम्हाला तुमच्या जीवनात सर्वोत्तम कार्य करण्यास प्रवृत्त करतात.

त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या घड्याळात एक-एका तासाचे गजर लावायची आहे पुढच्या आठ तासांसाठी. कारण इथे आपण असे गृहीत धरत आहे की आपण दिवसभरातील आठ तास काम करीत असतो. जेव्हा तुमच्या घड्याळाचा गजर वाजेल त्या वेळेस तुम्हाला स्वतःला असे विचारायचे आहे की मागच्या तासांमध्ये तुम्ही जे काही काम केले आहे ते खरच प्रॉडक्टिव आहे की नाही?

तुम्ही केलेले काम जर प्रॉडक्टिव नसेल तर तुम्ही स्वतःला परत विचारायचे आहे की या तासामध्ये मी आणखीन चांगले प्रॉडक्टिव काम कसे करू शकतो. दिवसाच्या अखेरीस पुन्हा पाच मिनिट द्यायचे आहे आणि स्वतःला विचारायचं आहे की दिवसभरामध्ये तुम्ही किती काम केले आहे आणि तुम्ही केलेले हे काम आणखी चांगल्या पद्धतीने कशे करू शकले असते.

ही पद्धत खरोखर खूप सोपी आहे आणि याचा जर तुम्ही रोजच्या जीवनात वापर केला तर तुमच्या हे लक्षात येईल की तुमची कार्य करण्याची पद्धती पूर्णपणे बदलली असेल आणि तुम्ही केलेले काम हे खरोखरच प्रॉडक्टिव होऊ लागली असेल.

Where do you want to land? : बऱ्याच वेळेस असे होते कि आपल्याला गणिताचे शिक्षक अजिबात पसंत नसतात आणि त्याचे कारण असे की आपण गणित या विषयामध्ये नापास झालेले असतो. बऱ्याचदा आपण याचं विचारांमध्ये गुंतलेले असतो त्यामुळे आपण बाहेरील वास्तविकता आपल्या खरोखरच्या परिस्थिती सोबत जोडायला लागतो.

जर आपण आपल्या निर्णयांचा विचार केला तर आपल्याला असे वाटते की आपल्या आयुष्याचा कंट्रोल आपल्या हातामध्ये आहे. परंतु हि गोष्ट अगदी चुकीचे आहे कारण जेव्हा आपण आपण एखाद्या घटनेवर विना विचार करता प्रतिक्रिया देतो तेव्हा आपण कुठलातरी वेगळा निर्णय घेतो.

उदाहरणार्थ जर आपल्याला गणितामध्ये कमी मार्क मिळाले तर आपल्याला गणिताच्या शिक्षकाचा राग येऊ लागतो. परंतु वास्तविकते मध्ये आपण आपले लक्ष दुसऱ्या गोष्टीवर केंद्रित करायला हवे होते. जर आपल्याला गणितामध्ये मार्क्स कमी मिळत असेल तर आपण गणिताची कौशल्य शिकले पाहिजे होते.

जेव्हा पण आपण आपल्या मनावर ताबा ठेवतो आणि परिस्थितीचे योग्य कारण शोधतो तेव्हाच तुम्ही तिथे पोहोचू शकाल जिथे तुम्हाला जायचे आहे. त्यामुळे तुम्हाला प्रतिक्रिया वर लक्ष केंद्रित न करता त्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे जे काम तुम्हाला करायचे आहे.

Time Management Tips in Marathi | वेळेचा सदुपयोग कसा केला पाहिजे

वेळेचा सदुपयोग केल्याने काय होते

लेखकाने याचे उदाहरण देताना एक छोटीशी गोष्ट सांगितली आहे. सुनील हा एक मोठा बिझनेस मॅन होता परंतु त्याच्या कंपनीवर अनेक गुन्हे दाखल होते. आकाश एक वकील होतं आणि तो सुनील यांच्यावतीने केस लढत होता. एके दिवशी सुनील आकाशला असे म्हणाला की मला असे वाटत नाही की तुम्ही माझी केस लढू शकतात आणि मला न्याय मिळवून देऊ शकतात.

कारण तुमच्या अगोदर देखील अनेक वकील माझ्यासाठी केस लढत होते परंतु त्यांना यश मिळाले नाही. सुनीलचे हे बोलणे ऐकून आकाशला वाईट वाटले आणि त्याने सुनीलच्याऑफिसच्या बाहेर येऊन आपल्या वडिलांना फोन केला आणि सांगितले की मी आता सुनीलची केस लढणार नाही कारण तो मला आवडत नाही.

त्यावर आकाशचे वडील हसले आणि त्याला म्हणाले की हे गरजेचे नाही की आपण त्यांच्यासोबत काम करतो किंवा व्यवसाय करतो ते सर्व लोक आपल्याला आवडतीलच, आपल्याला तर फक्त आपल्या कामावर आणि आपल्या व्यवसाय वर लक्ष केंद्रित करायचे आहे.

वडिलांचे हे बोलणे ऐकून आकाशने ठरवले की तो सुनील सोबत काम करेल आणि त्याची केस लढणारा. त्या नंतर आकाशने सुनील साठी अनेक वर्षे कोर्टाची काम पाहिले आणि त्याच्या अनेक केस लढल्या.

एक दिवस जेव्हा आकाश सुनीलच्या ऑफिसमध्ये गेला होता आणि त्याने पुस्तकांच्या मांडणीमध्ये त्याने लिहिलेले पुस्तक पाहिले तेव्हा त्याने सुनीलला विचारले की तू मी लिहिलेले पुस्तक वाचले आहेस का? त्यावर सुनीलने आकाशला उत्तर दिले कि हो तू लिहिलेली मी सर्व पुस्तके वाचतो आणि मला तु लिहिलेली पुस्तके वाचायला आवडतात.

हे ऐकल्यानंतर आकाशच्या मनात सुनील विषयी सकारात्मक भावना निर्माण झाली. त्यानंतर आकाश सुनीलला पसंत करू लागला आणि त्या दोघांमध्ये चांगली मैत्री देखील निर्माण झाली.

आता या गोष्टीचा जर आपण सार्थक पाहिला तर आपल्याला असे समजेल की जर आकाशने सुनीलच्या प्रतिक्रिये कडे लक्ष दिले असते तर आकाशच्या हातून त्याचा एक महत्त्वपूर्ण ग्राहक निघून गेला असता . त्यामुळे आकाशने प्रतिक्रियेवर लक्ष केंद्रित न करता आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित केले ज्याचा त्याचा फायदा देखील झाला.

Time Management Tips in Marathi | वेळेचा सदुपयोग कसा केला पाहिजे

रिकाम्या वेळेचा सदुपयोग कसा करावा

तर मित्रांनो आजच्या Time Management Tips in Marathi आर्टिकल मध्ये आपण प्रॉटडक्टिविटी साठी पाच नियम बघितले ज्यातील पहिला नियम होता 90/90/1 Rule: यात असे सांगितले आहे की 90 दिवसासाठी सकाळचे पहिले 90 मिनिट तुम्हाला एकच काम असे निवडायची आहे ज्यामुळे तुम्हाला तुमचे ध्येय पुर्ण करण्यासाठी मदत मिळेल.

आपण दुसरा मुद्दा बघितला की Create the conductive environment: यात असे सांगितले आहे की आपले ध्येय पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला आपल्या आजूबाजूला असे वातावरण बनवावे लागेल जे आपले ध्येय गाठण्यासाठी आपल्याला मदत करेल. तिसरा मुद्दा आपण पाहिला Getting extremely goal at one thing.

या मुद्द्यांमध्ये आपण असे पाहिले आहे की जेवढे यशस्वी व्यक्ती आहेत ते फक्त एकाच गोष्टी मध्ये उत्कृष्ट आहे ते फक्त त्यांच्याच क्षेत्रातच उत्कृष्ट आहे. तुम्ही एखादी गोष्ट सतत आणि आवडीने करत असाल तर त्या गोष्टींमध्ये तुम्ही नक्कीच उत्कृष्ट होऊ शकतात.

चौथा मुद्दा आपण बघितलं की Build a dominating 18 minute routine . ज्यात आपण पाहिले की दिवसाच्या सुरुवातीला तुम्हाला पाच मिनिट वेळ द्यायचा आहे आणि तुम्हाला कुठली कार्य करायचे आहेत याची यादी बनवून घ्यायची आहे.

Time Management Tips in Marathi | वेळेचा सदुपयोग कसा केला पाहिजे

या यादीमध्ये त्याच गोष्टी असतील जे तुम्हाला तुमच्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत करतील. त्यानंतर जर तुम्हाला पुढच्या आठ तास काम करायचे असेल तर तुम्हाला प्रत्येक तासाचा गजर लावायचा आहे आणि प्रत्येक तासानंतर तुम्ही स्वतःला हे विचारायचे आहे की तुम्ही मागच्या तासाच उत्कृष्ट काम केले आहे का आणि जर नाही.

तर तुम्ही ते काम कसे उत्कृष्ट करू शकतात. त्यानंतर सर्वात अखेरचा मुद्दा आपण पाहिला Where do you want to land? म्हणजे तुम्हाला कुठे पोहोचायचे आहे. यात आपण हे पाहिले की आपल्याला सर्वात अगोदर हे माहिती असणे गरजेचे आहे की आपल्याला कुठे पोहोचायचे आहे आणि त्या संदर्भातच आपण आपले सर्व निर्णय घेतले पाहिजे.

आपल्याला काय प्रतिक्रिया येते यावर आपण कधीच निर्णय नाही घेतली पाहिजे. यासाठी आपण आकाश आणि सुनील या दोघांचे एक उदाहरण देखील बघितले होते की कशाप्रकारे आकाशला सूनीलने दिलेली प्रतिक्रिया आवडलेली नसताना देखील त्याने सुनील सोबत अनेक वर्ष काम केले.

कालांतराने सुनीलने आकाशने लिहिलेल्या पुस्तकाचे कौतुक केले. त्यानंतर आकाशच्या मनात परिवर्तन झाले आणि ते दोघे चांगले मित्र देखील बनले.

Time Management Tips in Marathi | वेळेचा सदुपयोग कसा केला पाहिजे

तर मित्रांनो आजच्या या Time Management Tips in Marathi आर्टिकल मध्ये आम्ही आपल्याला पाच मुद्दे सांगितले आहे. याचा वापर करून तुम्ही तुमच्या वेळेचा योग्य वापर करू शकता आणि तुमचे ध्येय लवकरात लवकर पूर्ण करू शकतात. आम्ही आशा करतो की आमचा हा आर्टिकल आपल्याला नक्कीच आवडला असेल.

 • जीवनात यशस्वी होण्याचा मार्ग
 • नोकरी करावी की व्यवसाय करावा

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

मराठी खबर – ताज्या बातम्यांचा अचूक वेध घेणारं मराठी संकेतस्थळ

वेळेचे महत्व मराठी निबंध । Importance of Time Essay in Marathi 

मराठी खबर | ऑगस्ट 13, 2023 जुलै 5, 2023 | शिक्षण

वेळ हि एक फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. एकदा गेलेली वेळ परत येत नाही. यासाठी वेळेचा सदुपयोग केला पाहिजे. म्ह्णूनच या लेखात वेळेचे महत्त्व यावर मराठी निबंध (Importance of Time Essay in Marathi) लिहिला आहे. पहिली ते दहावी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी हा लेख खूप उपयोगी पडू शकतो. १० ओळी, ३००, ५०० आणि १००० शब्दांमध्ये वेळेचे महत्त्व मराठी निबंध (Veleche Mahatva Essay in Marathi) लिहिलेला आहे. 

दहा ओळींमध्ये वेळेचे महत्व मराठी निबंध (Essay on Importance of Time in Marathi in 10 lines)

१. वेळ ही आपल्याला मिळालेली अमूल्य देणगी आहे, म्हणून वेळ कधीच वाया जाऊ देऊ नये.

२. प्रत्येकाने आपल्या वेळेची आणि इतरांच्या वेळेचीही कदर केली पाहिजे.

३. कुठल्याही कामात दिरंगाई केल्याने बराच वेळ वाया जाऊ शकतो.

४. वेळेचा जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्यासाठी वेळेचे योग्य व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे.

५. वेळ कोणासाठीही न थांबणारी आहे. एकदा गेली की परत येत नाही.

६. प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी वेळेची कदर करणे आवश्यक आहे.

७. जीवनात यशस्वी होण्यासाठी वेळेनुसार कामाचे टाईमटेबल करणे हे एक महत्त्वाचे कौशल्य आहे.

८. प्रत्येक मिनिट आणि प्रत्येक सेकंदाचा सर्वोत्तम वापर केला पाहिजे.

९. लहान मुलांसाठी सुद्धा त्यांच्या लहान वयातील वेळ खूप मौल्यवान असतो.

१०. वेळेची कदर केल्यास वेळ प्रत्येकालाच त्यांना जे हवे ते मिळवण्यासाठी  मदत करते.

आणखी वाचा : झाडांचे महत्त्व मराठी निबंध

तीनशे शब्दांमध्ये वेळेचे महत्व मराठी निबंध (Importance of Time Essay in Marathi in 300 Words)

मित्रांनो हल्ली आपण सर्व जणांच्या तोंडात पैसा मौल्यवान आहे असे सर्रास ऐकतो, मात्र वेळही आपल्यासाठी पैशाइतकाच मौल्यवान आहे. “टाईम इज मनी” असे बर्‍याचदा म्हटले जाते आणि आपल्या वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक जीवनात हे तंतोतंत लागू पडते. वेळेच्या मूल्याला कधीही कमी लेखले जाऊ शकत नाही, आणि आपल्याजवळ असलेल्या प्रत्येक मिनिटाचा पुरेपूर उपयोग करणे किती महत्वाचे आहे हे आपण सर्वजण जाणतोच.

वेळ अशी गोष्ट आहे जी एकदा निघून गेल्यावर तीच वेळ कधीही परत मिळवता येऊच शकत नाही. एकदा निघून गेलेली वेळ आपण कधीच परत मिळवू शकत नाही आणि म्हणूनच आपण त्याचा कसा उपयोग करावा हे लक्षात घेणे सुद्धा खूप महत्वाचे आहे. आयुष्यात आपल्याला मिळालेला प्रत्येक क्षण म्हणजे काहीतरी करून दाखवण्याची, आपल्या जीवनात सुधारणा करण्याची अथवा त्या वेळेचा सदुपयोग करून इतरांना मदत करण्याची ती एक नामी संधी असते.

आपल्याला मिळालेल्या वेळेचे महत्व वाढवण्याची गुरुकिल्ली म्हणजेच त्या वेळेचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करणे होय. याचा अर्थ म्हणजे दिवसभर ठरवलेल्या विशिष्ट कामांना  लक्ष पुरवण्यासाठी आणि टाईमपास करणाऱ्या कामांवर आपण आपला वेळ वाया घालवत तर नाही ना, याची खात्री करण्यासाठी दिवसाच्या विशिष्ट वेळा ठरवणे होय. प्रत्येक वेळेचे आगाऊ नियोजन करणे आणि त्या वेळेचे ध्येय निश्चित करणे हे आपल्याला आपल्या वेळेचा पुरेपूर उपयोग करण्यास मदत करू शकते.

आणखी वाचा : स्वच्छतेचे महत्व मराठी निबंध

आपल्या वेळेचा पुरेपूर उपयोग करण्याचा आणखी एक उत्तम मार्ग म्हणजे सध्याच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे. आपल्याकडे असलेल्या वेळेची जाणीव ठेवण्याचा आणि त्याचा पुरेपूर उपयोग करण्याचा आपण नेहमी प्रयत्न केला पाहिजे. याचा अर्थ जीवनातील साध्या-साध्या सुखांचा आनंद घेण्यासाठी वेळ काढणे, जसे की कुटुंब आणि मित्रांसोबत वेळ घालवणे किंवा आराम करण्यासाठी सुद्धा काही वेळ काढणे.

वेळेचे ही अशी अमूल्य गोष्ट आहे जी कोणाचेही भविष्य क्षणात बदलू शकते. जो वेळेचे महत्व जाणतो, वेळ त्याला नेहमीच शरण जाते. आपल्याकडे असलेला वेळ लक्षात घेऊन त्यातील प्रत्येक क्षणाचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला पाहिजे. वेळेचे योग्य टाईमटेबल बनवून आणि सध्याच्या क्षणाचा पुरेपूर वापर करून आपण वेळेची कार्यक्षमता नक्कीच वाढवू शकू.

आणखी वाचा : स्वातंत्र्यदिन मराठी निबंध

पाचशे शब्दांमध्ये वेळेचे महत्व मराठी निबंध (Veleche Mahatva Essay in Marathi in 500 Words)

वेळ म्हणजे संधीची खाण

माणसा तू तिचे महत्व जाण

वेळ म्हणजे आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या सर्वात मौल्यवान रत्नांपैकी एक  म्हटले तरी चालेल . खरं तर, वेळ पैशापेक्षा अधिक मौल्यवान आहे. वेळेची खासियत म्हणजे वेळ ही अशी संपत्ती आहे जी एकदा गेली की पुन्हा मिळवता येत नाही, आणि इतर संपत्तीप्रमाणे ती पैशाने विकतही घेतली जाऊ शकत नाही. पैसा कमावता येतो आणि गमावलाही जाऊ शकतो, परंतु आपण वेळेसाठी कितीही पैसा खर्च केला तरीही एकदा गेलेली वेळ परत मिळवता येत नाही. त्यामुळे वेळेचे मूल्य कसे जाणावे आणि वेळेचा हुशारीने वापर कसा करावा याचे गणित आपल्याला जमले पाहिजे.

वेळेचे मूल्य काय आहे? असे कोणी विचारले तर आपल्याला पटकन सांगता येत नाही. वेळ मौल्यवान आहे कारण त्याचा वापर मर्यादित आहे. आपल्या सर्वांना मिळणारे दिवसातील २४ तास सारखेच असतात, परंतु त्या वेळेत आपण काय करतो हे आपल्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणते. वास्तविक बघता वेळ खूप महागही आहे आणि मिळालेल्या प्रत्येक क्षणाचा पुरेपूर उपयोग झाला पाहिजे. प्रत्येकाकडे समान वेळ असुनही मोजकेच लोक यशस्वी होतात. कारण हे लोक वेळेचा इतरांपेक्षा अधिक प्रभावीपणे वापर करतात.

वेळेचा पैश्यांप्रमाणेच अक्कलहुषारीने वापर करता यायला हवा. जेव्हा वेळ येते तेव्हा सोबत पैसा आणि संधी घेऊन येते ही म्हण प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला हवी. जेव्हा आपण आपला वेळ कार्यक्षमतेने आणि उत्पादनक्षमतेने वापरतो तेव्हा आपण आपल्या भविष्यासाठी जणू गुंतवणूकच करत असतो. आपण स्वतःमध्ये आणि आपल्या उद्दिष्टांमध्ये जितका जास्त वेळ गुंतवू तितके जास्त फायदे आपल्याला मिळतील.

आणखी वाचा : माझा आवडता ऋतू (पावसाळा) मराठी निबंध

वेळ म्हणजे प्रत्येकाला काहीतरी नवीन करण्याची निसर्गाने दिलेली संधीच असते. आणि त्या संधीचा पुरेपूर उपयोग करण्यासाठी आपल्याकडे असलेल्या वेळेची आपण नेहमी कदर केली पाहिजे अन्यथा वेळ आपल्याला कधी भरकटवत घेऊन जाईल हे आपल्यालाही समजणार नाही. आपण उपलब्ध वेळेचे योग्य मोल केले तर आपण आपले ध्येय साध्य करण्यात, वाया जाणाऱ्या वेळेला आळा घालण्यात आणि प्रत्येक क्षणाचा पुरेपूर उपयोग करण्यात नक्कीच यशस्वी होऊ.

आपल्याला आपल्या निर्धारित कार्यांना प्राधान्य देण्यास आणि महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यास वेळेचे यथायोग्य नियोजन नेहमीच मदत करत असते. जसे आपण आपल्याकडील पैश्यांची, नात्यांची, किंवा अगदी निर्जीव वस्तू जसे गाड्या-घोड्यांची इतकी काळजी घेऊ शकतो तर वाया जाणाऱ्या वेळेची आपल्याला का चिंता सतावू नये. 

एक यशस्वी आणि अर्थपूर्ण जीवन जगण्याची सर्वात पहिली पायरी म्हणजेच वेळेचे यथायोग्य नियोजन करून प्रत्येक गोष्ट वेळेतच पूर्ण करणे होय. आणि या सगळ्यासाठी तुमच्याकडे काहीतरी जीवनाचे ठाम उद्दिष्ट असणेही गरजेचे आहे. तुम्ही तुमचा वेळ कसा आणि कोणत्या गोष्टीसाठी घालवता यावरून तुमचा तुमच्या जीवनातील यशस्वीततेचा आलेख कसा आहे याची प्रचिती येत असते.

आपल्याला मिळालेला वेळ कसा घालवायचा हे ज्याचे त्याने ठरवणे यथायोग्य ठरते कारण यावरच तुमचं भविष्य ठरत असतं. तुम्हाला तुमच्या वेळेचा पुरेपूर उपयोग करायचा असेल, तर लक्ष विचलित न होऊ देता हातातील कामावर लक्ष केंद्रित करणे आणि दिलेला वेळ त्याच कामावर खर्च करणे खूप महत्त्वाचे आहे. 

असे असूनही वेळेचा सदुपयोग म्हणजे दिवसाचे चोवीस घंटे नुसतं कार्यरत राहणे असंही होत नाही, शेवटी, विश्रांती घेणे आणि स्वतःला आराम करण्यासाठी वेळ देणे हे सुद्धा तेव्हढेच महत्वाचे आहे. शरीराला विसावा किंवा ब्रेक देण्यासाठी सुद्धा वेळ राखून ठेवणे उत्पादकता वाढवण्यास मदत करू शकते, आणि तुम्हाला रिलॅक्स आणि ध्येयावर रीफोकस करण्यासाठी मदतशीर ठरते.

आपण संपूर्ण निबंधात पाहिल्याप्रमाणे वेळ हा आपल्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्वात मौल्यवान संसाधनांपैकी एक आहे, आणि आपल्याजवळ असलेल्या वेळेला व्यवस्थित पणे मॅनेज करणे आणि त्याचा पुरेपूर वापर करून घेणे आजच्या धावपळीच्या युगात तरी खूपच गरजेचे झालेले आहे. म्हणून मित्रांनो आयुष्यात मिळालेला एकही क्षण वाया घालवू नका, त्याला आपल्या ध्येयावर लावा तसेच आपले आवड-निवड, छंद जोपासून आणि स्वतःच्या शरीराला वेळ देऊन तो वेळ नेहमी सत्कारणी लावा.

आणखी वाचा : माझी आई मराठी निबंध

एक हजार शब्दांमध्ये वेळेचे महत्व मराठी निबंध (Essay on Importance of Time in Marathi in 1000 Words)

वेळ ही खूप मौल्यवान संपत्ती आहे. आपल्याजवळ असलेले हे सर्वात मौल्यवान संसाधन किंवा धन म्हणजे वेळ. पण, आपण आपल्याला मिळालेला प्रत्येक क्षण फक्त आपल्या फायद्यासाठी अर्थातच आपल्या विधायक कामांसाठी वापरू लागलो तर वेळ आपल्यासाठी आपण म्हणू तसे नक्कीच राबेल. मात्र आपण वेळेचा दुरुपयोग केला किंवा वेळ वाया घातली तर मग मात्र वेळ आपली नक्कीच परीक्षा घेईल.

आपण कधीही अशा गोष्टींवर वेळ वाया घालू नये ज्या उत्पादक नाहीत आणि ज्यामुळे आपल्याला भविष्यासाठी कुठलाही फायदा होणार नाही कारण वेळेचा अपव्यय करण्यामुळे आपल्या हातून अतिशय मौल्यवान किंबहुना महाग असलेली वेळ वाळू सारखी सुटून जात असते. वेळ आपल्याला सर्जनशील बनवते आणि तिचा संपूर्ण सदुपयोग केल्यास आपल्यासारखेच काम करणाऱ्या इतर लोकांपेक्षा आपल्याला अधिक यश प्रदान करते. जीवनात यशस्वी कसे व्हायचे हे एक वेळेस समजले नाही तरी चालेल पण वेळेचा सदुपयोग कसा करायचा हे जर तुम्हाला कळाले तर तुम्ही जीवनात आपोआपच यशस्वी व्हाल, तुम्ही ज्या अनुत्पादक गोष्टींवर वेळ खर्च करता तोच वेळ एखाद्या उत्पादक गोष्टींवर खर्च केल्यास इतरांच्या पुढे तुम्ही कधी निघून जाल हे तुम्हालाही कळणार नाही.

पूर्वी आपल्या सर्वांना नेहमी सांगितले जायचे की जीवनात वेळ हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. हे सर्वांनी इतक्या वेळा सांगून सांगून आपल्या अगदी तोंडपाठ झाले होते त्यामुळे कोणीही मन लावून त्याकडे लक्ष देत नसेल. मात्र आजकाल, जसजसे अभ्यासाचे ओझे वाढत गेले, धावपळ वाढत गेली, ट्युशनचा वेळ, शाळेचा वेळ, घरी जाऊन अभ्यास करण्यासाठीचा वेळ या सर्व गोष्टींना वेळ देण्यात जेव्हा दमछाक होऊ लागली तेव्हा मात्र वेळेचे महत्त्व खऱ्या अर्थाने समजू लागले.

आणखी वाचा : राष्ट्रीय एकात्मता मराठी निबंध

वेळेचे याचा योग्य पद्धतीने नियोजन करणे म्हणजे दिवसाचे 24 तास फक्त आणि फक्त कार्यरतच असणे असे होत नाही. नमस्कार गोष्टींवर खर्च होणारा वेळ सकारात्मक कामांना लावला तरीदेखील प्रगतीच्या वाटेवरची तुमची गाडी विनाअडथळा अगदीच वेगात जाईल.

अनेक विद्यार्थी, माझे वर्गमित्र, सवंगडी नेहमी कारण देतात की, आम्हाला अभ्यासासाठी वेळच पुरत नाही. ही  तीच लोक आहेत जी तासंतास मोबाईल मध्ये रिल्स बघण्यात किंवा मित्रांबरोबर गप्पा मारण्यात दंग असतात. हा वाया जाणारा वेळ अभ्यासावर खर्च केल्यास चांगले मार्क मिळवण्यासाठी अन्य कोणतीही गोष्ट करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

आपण एक गोष्ट नेहमी ऐकतो की तुम्ही तुमच्या वेळेचा वापर स्वतःसाठी केला नाही तर दुसरा कोणीतरी तो त्याच्यासाठी करून घेईल. आणि हे अगदीच खरे आहे, तुम्ही तुमच्या स्वतःसाठी वेळ दिला नाही तर दुसरा नक्कीच त्याच्या कामासाठी तुमचा वापर करून घेतल्याशिवाय राहणार नाही. जीवनात यशस्वी होण्यासाठी कुठलेही रॉकेट सायन्स नाही केवळ वेळेचा योग्य प्रकारे वापर करून देखील तुम्ही एक असामान्य व्यक्ती होऊ शकता. ज्यासाठी जास्त प्रयत्न किंवा विचार करण्याची सुद्धा आवश्यकता नाही. वेळेचा योग्य वापर करत असताना मध्येच दुसऱ्या कामासाठी वेळ देणेदेखील तुमची कार्यक्षमता कमी करत असते, कदाचित तुम्ही संपूर्ण मन लावून अभ्यास करत असाल किंवा दुसऱ्या दिवशी जमा करायचा प्रोजेक्ट तयार करत असाल आणि मग तेच तुम्हाला कोणी हाक मारली आणि तुम्ही हातातील काम सोडून त्या महत्त्वाच्या नसलेल्या गोष्टीसाठी वेळ देत बसलात तर तुमचा अभ्यास कधीही व्यवस्थित होऊ शकत नाही आणि दुसऱ्यादिवशी सरांकडे जमा करावयाचा प्रोजेक्टही वेळेवर पूर्ण होऊ शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, उत्पादनक्षम आणि कार्यक्षम होण्यासाठी किती परिश्रम आणि मेहनत घ्यावी लागते हे आपल्या सर्वांना माहीतच आहे. म्हणूनच बर्याच लोकांचा असा विश्वास आहे की त्यांनी अकार्यक्षम कामांवर आपला वेळ वाया घालवू नये

वेळेची किंमत फक्त पैशात मोजता येत नसते. वेळेचा सदुपयोग करून जीवनाच्या गुणवत्तेबद्दल आणि कामाच्या गुणवत्तेबद्दल झालेली तुमची प्रगती म्हणजेच वेळेच्या मूल्याची खरी पावती. मग ती प्रगती शालेय असू की वैयक्तिक दैनंदिन जीवनातील.

आणखी वाचा : माझी शाळा मराठी निबंध 

वेळेचे विविध कामांसाठी वाटप करणे केवळ इतक्यावरच वेळेचे नियोजन थांबवून चालत नाही, कारण आपण एखाद्या कामासाठी किती वेळ देत आहोत आणि त्यापासून मिळणारी उत्पादकता खरंच तेवढ्या वेळे इतक्या मूल्याची आहे का? हे तपासणे देखील तेवढेच महत्त्वाचे ठरते. दिलेला वेळ आणि त्यातून मिळणारी उत्पादकता याची योग्य सांगत बसली की यशस्वी तिच्या दृष्टीने आपली वाटचाल सुरू झाली म्हणून समजा. मात्र हे सगळे करताना माणसाने फार महत्त्वाकांक्षी सुद्धा असू नये, कारण एका क्षमतेनंतर माणसाची कार्यक्षमता नेहमीच ढासळत असते. त्यामुळे आरामासाठी सुद्धा वेळ राखून ठेवणे वेळेच्या योग्य नियोजनाचेच लक्षण आहे. अनेक लोक प्रमाणापेक्षा जास्त मेहनत करतात, गरजेपेक्षा जास्त वेळ ते कार्यरत राहतात मात्र असे करताना ते स्वतः कधी भरकटत जातात हे त्यांनाही कळत नाही. आणि ठरवलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ त्यांना त्या कामाला लागला की ते ‘वेळेचे नियोजन करणे’ काही खास चांगले नाही असा दोष देत बसतात.

या सर्वाचा सार म्हणजे वेळेचे नियोजन करणे म्हणजे शाळेतल्या वेळापत्रकाप्रमाणे विविध गोष्टींना वेळ वाटून देणे असा होत नाही तर खर्च केलेला वेळ आणि त्यातून मिळणारी उत्पादकता असा आहे.

वेळेचे नियोजन करणे हा आता जागतिक पातळीवरचा विषय बनलेला आहे, एमबीए सारख्या अभ्यासक्रमात तर टाईम मॅनेजमेंट नावाचा एक खास विषयच शिकवला जातो.

आणखी वाचा : माझी सहल मराठी निबंध

वेळचे व्यवस्थापन करताना वेळ वाचवणे म्हणजे इतर संसाधनांचा बेसुमार वापर करणे असाही होत नाही. कारण एकीकडे तुम्ही वेळ वाचवून त्यापेक्षाही अधिक पटीने इतर संसाधनांचा अपव्यय करत असाल, तर तुमच्या नियोजनाला नियोजन म्हणता येणार नाही.

वर्गात नेहमी दोन प्रकारचे विद्यार्थी असतात. एक म्हणजे ते जे सांगितलेली कामे वेळच्यावेळी पूर्ण करतात, अन दुसरे म्हणजे ते जे नेहमीच वेळ पुरत नाही असा बहाणा देत असतात. दोन्ही प्रकारातील विद्यार्थ्यांना सारखाच वेळ मिळत असूनही दोन टोकाच्या भूमिका असणे मागचे मुख्य कारण म्हणजे दुसऱ्या प्रकारच्या विद्यार्थ्यांमध्ये असणारा वेळ व्यवस्थापनाच्या कौशल्याचा अभाव होय.

वेळ व्यवस्थापनाचे उत्तम कौशल्य तुम्ही ट्राफिक हवालदाराकडूनही शिकू शकता. कोणता रस्ता किती वेळ चालू ठेवायचा तर कुणाला किती वेळ थांबून धरायचे, जेणेकरून वाहनांच्या लांब रांगाही लागणार नाहीत आणि सर्वांना जायला जागाही मिळेल याचा ट्राफिक हवालदाराला पूर्णपणे अभ्यास झालेला असतो.

वेळ व्यवस्थापनातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केवळ वेळ व्यवस्थापनाबद्दल मोठ्या मोठ्या गप्पा न मारता किंवा वेळ व्यवस्थापनाला कागदावरच न रंगवता त्याला आपल्या दैनंदिन जीवनात अमलात आणणे हा आहे. अन्यथा कितीही वेळ व्यवस्थापनावर भाषणे केली, एकमेकांना सल्ले दिले किंवा अगदी  कागदोपत्री टाईमटेबल बनवून जरी ठेवले तरीही आपण मागेच राहणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे, आणि ती कधीही मिटणार नाही…!

आणखी वाचा : राजमाता जिजाऊ मराठी निबंध

मित्रांनो आजच्या भागातील १० ओळी, ३००, ५०० आणि १००० शब्दांमधील वेळेचे महत्त्व निबंध (Importance of Time Essay in 10 lines, 300, 500 and 1000 words) या विषयावर असणारा हा लेख तुम्हाला कसा वाटला, हे आम्हाला न विसरता कमेंट सेक्शन मध्ये कळवा, तसेच आपल्या अनेक विद्यार्थी मित्र आणि शिक्षकांना शेअर देखील करा.

१ ते १०० अंक आणि त्यांचे मराठी उच्चार | 1 to 100 Numbers in Marathi

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द | shabdsamuha badal ek shabd, leave a comment उत्तर रद्द करा..

पुढील वेळेच्या माझ्या टिप्पणी साठी माझे नाव, ईमेल आणि संकेतस्थळ ह्या ब्राउझरमध्ये जतन करा.

HindiVyakran

 • नर्सरी निबंध
 • सूक्तिपरक निबंध
 • सामान्य निबंध
 • दीर्घ निबंध
 • संस्कृत निबंध
 • संस्कृत पत्र
 • संस्कृत व्याकरण
 • संस्कृत कविता
 • संस्कृत कहानियाँ
 • संस्कृत शब्दावली
 • Group Example 1
 • Group Example 2
 • Group Example 3
 • Group Example 4
 • संवाद लेखन
 • जीवन परिचय
 • Premium Content
 • Message Box
 • Horizontal Tabs
 • Vertical Tab
 • Accordion / Toggle
 • Text Columns
 • Contact Form
 • विज्ञापन

Header$type=social_icons

 • commentsSystem

Marathi Essay on "The Importance of Time", "वेळेचे महत्व मराठी निबंध", "Veleche Mahatva Marathi Nibandh" for Students

Essay on The Importance of Time in Marathi language : In this article " वेळेचे महत्व मराठी निबंध ", " Veleche Mahatva Nibandh...

Essay on The Importance of Time in Marathi language : In this article " वेळेचे महत्व मराठी निबंध ", " Veleche Mahatva Nibandh in Marathi " for students of class 5, 6, 7, 8, 9, and 10.

Marathi Essay on " The Importance of Time ", " वेळेचे महत्व मराठी निबंध ", "Veleche Mahatva Marathi Nibandh"  for Students

Marathi Speech on "The Importance of Time", "वेळेचे महत्व मराठी निबंध", "Veleche Mahatva Marathi Nibandh" for Students

"कर्तव्या जे तत्पर नर

दृढ नियमित व्हावयास मन

घड्याळ बोले, आपुल्या वाचे

आला क्षण, गेला क्षण" 

काळाची गती ज्यांनी ओळखली त्या केशवसुतांनी वेळेचे महत्त्व किती अचूक जाणले ना?

जगात सगळ्यात नाशवंत; पण अत्यंत मौल्यवान आणि तरीही मोफत असे काय आहे?

वेळ ही जगातील सर्वांत नाशवंत गोष्ट आहे. एक क्षण वाया गेला तर तो परत मिळवता येत नाही. धनुष्याच्या सुटलेल्या बाणाप्रमाणे एकदा गमावलेला वेळ हातून गेला की गेलाच.

म्हणूनच वेळ ही आपल्याजवळची अतिशय मौल्यवान गोष्ट आहे. वेळेचे सगळ्यात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येकालाच उपलब्ध असलेला वेळ मोफत असतो. 

गरीब-श्रीमंत, तरुण-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, भारतीय-जपानी अशा सर्वांनाच सारख्या प्रमाणात तो उपलब्ध असतो.

जीवनात यशस्वी होणारी माणसे आपल्या वेळेबद्दल फार जागरूक असतात, दक्ष असतात, सावध असतात.

'कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।' हा वेळेच्या नियोजनाचा गायत्री मंत्र आहे.

आपल्याजवळ उपलब्ध असलेल्या वेळेचे व्यवस्थितपणे, कार्यक्षमतेने व जाणीवपूर्वक नियोजन केले तर आपल्या हातून बरीच चांगली कामे होतील. कारण वेळेबरोबर जो चालतो व वागतो त्याचेच चांगभले होते. 

मला वेळच नाही, असे काही लोक नकारात्मक बोलतात. त्यांची कष्ट, मेहनत करायची तयारी नसते. त्यांना नेहमी प्रत्येक गोष्ट विनासायास व सहजपणे हवी असते. वेळेचे नियोजन केले की, मनुष्य वेगवान होतो. माणसाच्या जीवनात वेळ आणि वेळ दाखवणारे घड्याळ फार महत्त्वाचे आहे.

वेळ कोणासाठीच थांबत नाही. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाचे नियोजन करून आपल्या यशाची खात्री करून घ्यावी. आळस करणे, कुठलीही गोष्ट पुढे ढकलणे ही वृत्ती आपल्याला अपयशाकडे नेते. कोणतेही काम वेळेवर किंवा निर्धारित वेळेच्या पूर्वी केले तर प्रतिष्ठा. नावलौकिक वाढतो.

वेळेचे व्यवस्थापन करणे ही काळाची गरज आहे. कारण Time is Money!

हल्ली स्त्रिया उच्चविद्याविभूषित झाल्या आहेत. कार्यालयात त्या जबाबदारीची कामे करत असतात. अशावेळी घर-संसार आणि कार्यालय यांचा मेळ बसविण्यासाठी त्यांना कसरत करावी लागते. त्यावेळेस त्यांच्या वेळ व ऊर्जेची बचत करणारी फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सरसारखी ही अत्याधुनिक साधने त्यांना मदत करतात. आपण आपल्याला व्यवसाय, छंद, अभ्यास, साधनाने जास्तीत जास्त वेळ कसा देऊ शकतो हे आपणच ठरवायचे असते. आपल्याला सिद्ध करून दाखवायचं असेल तर घड्याळाचे हातच आपल्या मदतीला धावतील, हे लक्षात घ्या. 

विद्यार्थी जीवनात तर वेळेचे महत्त्व किती आहे हे वेगळे सांगायला हवे का? 'क्षण त्यागे कुतो विद्या' या संस्कृत सुभाषितात विद्यार्थ्याने प्रत्येक क्षणाचा पुरेपूर फायदा घ्यायला हवा, असे सांगितले आहे. 

जे काही करायचे असेल ते आता, या क्षणाला.

Twitter

Advertisement

Put your ad code here, 100+ social counters$type=social_counter.

 • fixedSidebar
 • showMoreText

/gi-clock-o/ WEEK TRENDING$type=list

 • गम् धातु के रूप संस्कृत में – Gam Dhatu Roop In Sanskrit गम् धातु के रूप संस्कृत में – Gam Dhatu Roop In Sanskrit यहां पढ़ें गम् धातु रूप के पांचो लकार संस्कृत भाषा में। गम् धातु का अर्थ होता है जा...

' border=

 • दो मित्रों के बीच परीक्षा को लेकर संवाद - Do Mitro ke Beech Pariksha Ko Lekar Samvad Lekhan दो मित्रों के बीच परीक्षा को लेकर संवाद लेखन : In This article, We are providing दो मित्रों के बीच परीक्षा को लेकर संवाद , परीक्षा की तैयार...

RECENT WITH THUMBS$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

 • 10 line essay
 • 10 Lines in Gujarati
 • Aapka Bunty
 • Aarti Sangrah
 • Akbar Birbal
 • anuched lekhan
 • asprishyata
 • Bahu ki Vida
 • Bengali Essays
 • Bengali Letters
 • bengali stories
 • best hindi poem
 • Bhagat ki Gat
 • Bhagwati Charan Varma
 • Bhishma Shahni
 • Bhor ka Tara
 • Boodhi Kaki
 • Chandradhar Sharma Guleri
 • charitra chitran
 • Chief ki Daawat
 • Chini Feriwala
 • chitralekha
 • Chota jadugar
 • Claim Kahani
 • Dairy Lekhan
 • Daroga Amichand
 • deshbhkati poem
 • Dharmaveer Bharti
 • Dharmveer Bharti
 • Diary Lekhan
 • Do Bailon ki Katha
 • Dushyant Kumar
 • Eidgah Kahani
 • Essay on Animals
 • festival poems
 • French Essays
 • funny hindi poem
 • funny hindi story
 • German essays
 • Gujarati Nibandh
 • gujarati patra
 • Guliki Banno
 • Gulli Danda Kahani
 • Haar ki Jeet
 • Harishankar Parsai
 • hindi grammar
 • hindi motivational story
 • hindi poem for kids
 • hindi poems
 • hindi rhyms
 • hindi short poems
 • hindi stories with moral
 • Information
 • Jagdish Chandra Mathur
 • Jahirat Lekhan
 • jainendra Kumar
 • jatak story
 • Jayshankar Prasad
 • Jeep par Sawar Illian
 • jivan parichay
 • Kashinath Singh
 • kavita in hindi
 • Kedarnath Agrawal
 • Khoyi Hui Dishayen
 • Kya Pooja Kya Archan Re Kavita
 • Madhur madhur mere deepak jal
 • Mahadevi Varma
 • Mahanagar Ki Maithili
 • Main Haar Gayi
 • Maithilisharan Gupt
 • Majboori Kahani
 • malayalam essay
 • malayalam letter
 • malayalam speech
 • malayalam words
 • Mannu Bhandari
 • Marathi Kathapurti Lekhan
 • Marathi Nibandh
 • Marathi Patra
 • Marathi Samvad
 • marathi vritant lekhan
 • Mohan Rakesh
 • Mohandas Naimishrai
 • MOTHERS DAY POEM
 • Narendra Sharma
 • Nasha Kahani
 • Neeli Jheel
 • nursery rhymes
 • odia letters
 • Panch Parmeshwar
 • panchtantra
 • Parinde Kahani
 • Paryayvachi Shabd
 • Poos ki Raat
 • Portuguese Essays
 • Punjabi Essays
 • Punjabi Letters
 • Punjabi Poems
 • Raja Nirbansiya
 • Rajendra yadav
 • Rakh Kahani
 • Ramesh Bakshi
 • Ramvriksh Benipuri
 • Rani Ma ka Chabutra
 • Russian Essays
 • Sadgati Kahani
 • samvad lekhan
 • Samvad yojna
 • Samvidhanvad
 • Sandesh Lekhan
 • sanskrit biography
 • Sanskrit Dialogue Writing
 • sanskrit essay
 • sanskrit grammar
 • sanskrit patra
 • Sanskrit Poem
 • sanskrit story
 • Sanskrit words
 • Sara Akash Upanyas
 • Savitri Number 2
 • Shankar Puntambekar
 • Sharad Joshi
 • Shatranj Ke Khiladi
 • short essay
 • spanish essays
 • Striling-Pulling
 • Subhadra Kumari Chauhan
 • Subhan Khan
 • Sudha Arora
 • Sukh Kahani
 • suktiparak nibandh
 • Suryakant Tripathi Nirala
 • Swarg aur Prithvi
 • Tasveer Kahani
 • Telugu Stories
 • UPSC Essays
 • Usne Kaha Tha
 • Vinod Rastogi
 • Wahi ki Wahi Baat
 • Yahi Sach Hai kahani
 • Yoddha Kahani
 • Zaheer Qureshi
 • कहानी लेखन
 • कहानी सारांश
 • तेनालीराम
 • मेरी माँ
 • लोककथा
 • शिकायती पत्र
 • सूचना लेखन
 • हजारी प्रसाद द्विवेदी जी
 • हिंदी कहानी

RECENT$type=list-tab$date=0$au=0$c=5

Replies$type=list-tab$com=0$c=4$src=recent-comments, random$type=list-tab$date=0$au=0$c=5$src=random-posts, /gi-fire/ year popular$type=one.

 • अध्यापक और छात्र के बीच संवाद लेखन - Adhyapak aur Chatra ke Bich Samvad Lekhan अध्यापक और छात्र के बीच संवाद लेखन : In This article, We are providing अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संवाद लेखन and Adhyapak aur Chatra ke ...

' border=

Join with us

Footer Logo

Footer Social$type=social_icons

 • loadMorePosts
 • relatedPostsText
 • relatedPostsNum

व्यवसाय व्यवस्थापन म्हणजे काय ? व्यवसाय व्यवस्थापनाचे प्रकार – Business Management in Marathi

व्यवसाय व्यवस्थापन म्हणजे काय? Business Management in Marathi सर्वांना चांगले पैसे कमवायचे असते, त्यासाठी  नोकरी नाही तर व्यवसाय करावा लागेल. नोकरीमुळे फक्त  तुम्ही घरचा खर्च भागू शकता, पण पैसा आणि दर्जा मिळत नाही, त्यासाठी व्यवसाय क्षेत्रात उतरावे लागेल.

 एक फायदेशीर व्यवसाय तयार करण्यासाठी, आपल्याला व्यवसाय व्यवस्थापन आवश्यक आहे. कारण कोणताही यशस्वी व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या व्यवसायाचे व्यवस्थापन कसे कराल, तेच तुमचा व्यवसाय पुढे नेईल.

 तुमचे व्यवस्थापन किती मजबूत आहे यावर तुमच्या व्यवसायाची वाढ अवलंबून असते. जर तुम्ही व्यवसायाचे योग्य व्यवस्थापन केले नाही तर तुमचा व्यवसाय बुडण्यापासून  कोणीही वाचू शकत नाही.  चला पुढे जाऊया आणि आपण आपले चांगले व्यवसाय  व्यवस्थापन कसे तयार करू शकतो ते कसे कार्य करते आणि त्याचे महत्त्व समजून घेऊया.

व्यवसाय व्यवस्थापन म्हणजे काय - Business Management Marathi

Table of Contents

व्यवसाय व्यवस्थापन म्हणजे काय ?- Business Management in Marathi

व्यवसाय व्यवस्थापनाला मराठीत व्यापारी बंधन म्हणतात. तुमच्या व्यवसायाची काळजी घेण्याबद्दल हे नाव अगदी स्पष्ट करते.व्यवसाय व्यवस्थापनाचा विचार केला तर याचा अर्थ असा होतो की तुम्हाला तुमचा व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी जे व्यवस्थापन कौशल्य शिकायचे आहे किंवा त्यावर काम करायचे आहे त्याबद्दल तुम्हाला संपूर्ण माहिती आहे. व्यवसाय व्यवस्थापनाचा सरळ अर्थ असा आहे की तुमच्या  व्यवसायाच्या वाढीसाठी  तुमच्याकडे स्पष्ट दृष्टी असणे आवश्यक आहे. 

उदाहरणार्थ, नियोजन, आयोजन, मार्गदर्शन तत्वे, अंमलबजावणी पासून ते एका विभाग आणि दुसऱ्या विभागांमध्ये चांगला समन्वय स्थापित करणे. कोणताही व्यवसाय किंवा व्यवसाय नेहमी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय योग्यरित्या चालवण्यासाठी, आपल्याला चांगल्या देखरेखीसह योग्य दिशा आवश्यक आहे, अन्यथा कंपनीचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तोट्यात  चालणारा व्यवसाय नफ्यात कसा आणता येतो हे तुम्ही अनेक व्यावसायिकांचे चरित्र वाचले किंवा ऐकले असतील. 

येथे मी टाटा पावर लिमिटेड चे उदाहरण देईल, जी अनेक वर्षापासून तोट्यात होती, परंतु भविष्यातील योजनेमुळे ती नफ्यात आली आहे. मी आणखीन एक वाईट उदाहरण देईन की R–Com  च्या चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे नफा कमवणारी कंपनी तोट्यात गेली आणि ती पूर्णपणे बुडाली. 

व्यवसाय व्यवस्थापनामध्ये कोणत्या विशेष गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे? – व्यवसाय  व्यवस्थापनाची वैशिष्ट्ये

तुमचा व्यवसाय व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी तुम्ही काही करू शकता का? चला सविस्तर समजून घेऊ

दीर्घकालीन नियोजन:  

मी दीर्घकालीन नियोजनाला खूप महत्त्व  देते. भविष्यात तुमच्या व्यवसायाचे काय होईल हे तुमच्या नियोजनाच्या धोरणावर अवलंबून आहे. जर तुम्ही कोणतेही ध्येय निश्चित केले असेल तर तुम्हाला योग्य नियोजनाची गरज आहे जे तुम्हाला शेवटी उत्कृष्ट परिणाम देईल. व्यवसाय व्यवस्थापनामध्ये योजना करणे खूप महत्त्वाचे आहे जेणेकरून तुम्हीच यासाठी नियोजन केले आहे त्याचा आधीच अंदाज लावता येईल मग तुमच्या व्यवसायाची स्थिती काय असेल आणि त्यावेळी तुम्हाला काय हवे आहे. यामुळे तुम्हाला चांगले तयारी करण्याची संधी मिळते.

व्यवसाय मूल्यांकन :  

अनेकदा आपण लहान व्यापारांना पाहिलेच आहे की जेव्हा एखादा नवीन व्यापारी बाजारात येतो तेव्हा त्यांच्या व्यापारावर विपरीत परिणाम होतो. हे घडते कारण तुम्ही एकाच  रणनीती खाली  दीर्घकाळ काम करत आहात. म्हणूनच वेळोवेळी  तुमच्या व्यवसायाचे  स्व- मूल्यांकन करणे हा तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय आहे. हे तुम्हाला तुमच्या व्यवसायातील कमकुवतपणा आणि बलस्थाने काय आहेत हे कळून येते. स्वतःचे मूल्यमापन करून तुम्हाला कळले असेल की त काय कमतरता आहे, ती सुधारण्यास मदत होते. या पद्धतीमुळे व्यवसाय व्यवस्थापनाचे कौशल्य वाढते. 

पैशाचे व्यवस्थापन:

जर तुम्ही व्यवसाय करत असाल तर तुम्हाला हे माहित असेल पाहिजे की ते  चालवण्यासाठी पैसे लागतात, हे. पैशाशिवाय तुमचा व्यवसाय चालणे जवळजवळ अशक्य असल्याने, व्यवसाय व्यवस्थापनात पैसा हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. जर तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करत असाल, तर तुम्ही प्रथम काही महिन्यांच्या कामासाठी खेळते भांडवल गोळा केले पाहिजे जेणेकरून तुमचा व्यवसाय  सुरळीत चालेल. कारण याच्या मदतीने तुम्हाला व्यवसायाच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी कच्चामाल मिळेल.

वेळेवर पैसे द्या:

तुमचा व्यवसाय सुरळीतपणे चालवण्यासाठी तुम्हाला कच्चामाल आणि कुशल कामगार हवे असतील जे तुमच्या उत्पादनात सर्वात मोठी भूमिका बजावतात. तुमचे उत्पादन वाढवण्यात कर्मचारी आणि विक्रेते यांचा सहभाग असल्याने त्यांना वेळेवर पैसे मिळतील याची काळजी घ्यावी लागेल. अन्यथा कच्चामाल आणि कर्मचाऱ्याशिवाय तुम्ही उत्पादन काढू शकत नाही. 

व्यवसाय व्यवस्थापनाचे प्रकार

व्यवसाय व्यवस्थापन कार्ये व्यवसायाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. हे सांगते की कंपनी योग्यरित्या चालत आहे आणि कोणत्याही प्रकारची समस्या टाळण्यासाठी देखील मदत करते.

बिझनेस मॅनेजमेंटचे काम कंपनीच्या मॅनेजरकडून केले जाते. व्यवसाय व्यवस्थापन कार्ये अशा प्रकारे दोन श्रेणींमध्ये विभागली जातात: प्रशासकीय आणि परिचालन.

प्रशासकीय कार्ये –

1. बजेटिंग – व्यवसाय बजेट ही एक आर्थिक योजना आहे जी कंपनीची कमाई, आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी लागणारा खर्च आणि संस्थेची उद्दिष्टे ओळखते. प्रत्येक उद्दिष्टासाठी बजेट तयार करते आणि ते एका विशिष्ट कालमर्यादेत कसे खर्च करायचे याचे वर्णन करते. कंपनीची आर्थिक स्थिती राखण्यास मदत होते.

कंपनीकडे किती पैसे आहेत आणि हे पैसे ती कशासाठी खर्च करते यावर लक्ष ठेवून, कंपनीची आर्थिक स्थिती राखण्यास मदत होते आणि कंपनीची कामगिरी कशी आहे हे सांगते आणि हो, बजेट नेहमी लवचिक बनवणे आवश्यक आहे. कारण नंतर आवश्यकतेनुसार बजेट बदलता येईल.

3. माहिती तंत्रज्ञान ऑपरेशन्स

तंत्रज्ञान (आयटी) ऑपरेशन्स) – व्यवसाय व्यवस्थापनामध्ये, माहिती तंत्रज्ञान ऑपरेशन्स (आयटी ऑपरेशन्स) हा व्यवसायाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऑपरेशन्स (ITO) हे एक क्षेत्र आहे जे व्यवसायांसाठी माहिती तंत्रज्ञान (IT) वापरून त्यांचे ऑपरेशन्स व्यवस्थापित करण्यासाठी, ज्यामध्ये अकाउंटिंग, मानवी संसाधने आणि विपणन यासारख्या कार्यांचा समावेश आहे. यामध्ये आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरपासून डेटा व्यवस्थापन, डिजिटल मार्केटिंग आणि वेब डेव्हलपमेंटपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे.

4. खरेदी – व्यवसाय व्यवस्थापनाच्या बाबतीत, खरेदी ही सर्वात महत्वाची प्रक्रिया आहे. खरेदी करण्यापूर्वी तुमचे स्वतःचे संशोधन करा, किंमतींची तुलना करा, त्याबद्दल वाचा आणि मग ते तुम्हाला सर्वोत्तम संभाव्य सामग्री शोधण्यात मदत करेल आणि ते तुम्हाला तुमच्या बजेटची कल्पना देखील देईल. कंपन्यांनी अगोदर विचार करून वस्तू खरेदी केल्या तर त्या अनावश्यक वस्तू खरेदी करणे टाळतील.

5. कामगिरीचे निरीक्षण

मॉनिटरिंग – परफॉर्मन्स मॉनिटरिंग ही बिझनेस मॅनेजमेंटमधील एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे कारण ती रिअल टाइममध्ये करणे आवश्यक आहे, जी जुनी टूल्स वापरून शक्य नाही, त्यामुळे आपल्याला कामाच्या ठिकाणी वापरल्या जाणार्‍या मॉडर्न कॉमन परफॉर्मन्स मॉनिटरिंग टूलकडे लक्ष द्यावे लागेल. जसे की सीआरएम सिस्टम, ईआरपी. सिस्टम, डेटा अॅनालिसिस टूल, मार्केटिंग अॅनालिसिस टूल आवश्यक आहे. ही साधने व्यवसायांना विक्री ट्रेंड, ग्राहक निष्ठा आणि कर्मचारी प्रतिबद्धता यासारख्या मेट्रिक्सचा मागोवा घेण्यात मदत करतात.

ऑपरेशनल कार्ये –

1. विक्री – विक्री हा कोणत्याही व्यवसायाचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक भाग असतो. अशा प्रकारे कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांना पैसे देणाऱ्या ग्राहकांमध्ये रूपांतरित करू शकतात.

बर्‍याच लोकांना हे चांगले कसे करावे हे माहित नसते आणि अनेकदा लोकांना त्यांची उत्पादने किंवा सेवा विकत घेण्याच्या प्रयत्नात बराच वेळ वाया जातो. लोक काय खरेदी करतात हे पाहण्यासाठी व्यवसायांनी देखील बाजाराचे संशोधन केले पाहिजे. आणि त्यासाठी किती पैसे द्यायला तयार आहेत.

2. उत्पादन – व्यवसाय व्यवस्थापनातील उत्पादन हा एक जटिल विषय आहे आणि त्यासाठी विविध क्षेत्रांचे चांगले ज्ञान आवश्यक आहे. त्यात वित्त, विपणन, मानव संसाधन इत्यादी अनेक विभागांचा समावेश आहे. व्यवसाय व्यवस्थापनामध्ये उत्पादनाचे उद्दिष्ट ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करणारी उत्पादने आणि सेवा तयार करणे आणि वितरित करणे हे आहे.

Business Management tips in Marathi :काही टिप्स

 • तुमचा आवडता व्यवसाय निवडा.
 •  शक्य तितक्या कमी बजेटने सुरुवात करा
 •  अहंकार सोडा
 •  वेळ व्यवस्थापनावर काम करा.
 •  वित्त व्यवस्थापित करा.
 •  ध्येय सेट करा.
 •  नेहमी ग्राहकाला प्रथम ठेवा.
 • विकास बँक म्हणजे काय ? विकास बँकेचे कार्य
 • व्यापारी बँक म्हणजे काय आहे ? व्यापारी बँकेचे प्रकार , महत्त्व , व्यापारी बँकेची सूची
 • विदेशी बँक म्हणजे काय ? विदेशी बँकेची भूमिका , विदेशी बँकेची नावे
 • सहकारी बँक म्हणजे काय ? सहकारी बँकेचे प्रकार, सहकारी बँकेचे कार्य
 • भारतीय रिझर्व बँक म्हणजे काय ? भूमिका ,मुख्य कार्य , स्थापना, राष्ट्रीयीकरण
 • वित्तीय प्रणाली म्हणजे काय आहे ? अर्थ , महत्त्व, कार्य, भारतीय वित्तीय प्रणाली
 • डिमांड ड्राफ्ट म्हणजे काय – डिमांड ड्राफ्ट काय असते ?
 • शेड्युल बँक म्हणजे काय ? शेड्यूल बँकेचे कार्य
 • रिटेल बँकिंग म्हणजे काय ? रिटेल बँकिंग चे प्रकार
 • व्यापारी बँक म्हणजे काय आहे ? व्यापारी बैंकांची कार्ये, व्यापारी बँकेचे प्रकार

व्यवसाय व्यवस्थापन कसे करावे?

व्यवसाय व्यवस्थापन करण्याचा हा योग्य मार्ग आहे 1.दीर्घकालीन नियोजन. 2.मजबूत विपणन. 3.व्यवसाय मूल्यांकन. 4.वेळेवर पेमेंट. 5.पैशाचे व्यवस्थापन .

मॅनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स म्हणजे काय?

बी एम एस( बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज) कोणताही बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थी करू शकतो ज्याचा कालावधी तीन वर्षाचा आहे. हे बी एम एस विश्लेषण जे पारंपारिक व्यवस्थापन अभ्यासावर अधिक केंद्रित आहे.

Share this:

' data-src=

माझे नाव Arti Thakur आहे.मी आपला मराठी (Aplamarathi.com) ची फाउंडर आणि owner आहे.माझे B.COM पूण॔ झाले आहे.मित्रांनो मला Banking ,Finance , loan आणि Online income याची माहिती आहे म्हणून मी तुम्हाला मदत करु इच्छिते.

Leave a Comment Cancel reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

IMAGES

 1. essay on importance of time in marathi language for students

  essay on time management in marathi

 2. Speech On Importance Of Time In Marathi

  essay on time management in marathi

 3. वेळेचे व्यवस्थापन मराठी निबंध, Essay On Time Management in Marathi

  essay on time management in marathi

 4. Time Management ani Safalta : Time Management in Marathi टाइम मैनेजमेंट

  essay on time management in marathi

 5. Time Management in Marathi by Mahesh Singhal

  essay on time management in marathi

 6. Time Management Tips in MARATHI

  essay on time management in marathi

VIDEO

 1. Marathi Paper Presentation Tips for Class 10 CBSE Board Exam 2018

 2. Stress Management

 3. वेळेचे महत्व मराठी निबंध

 4. नोकरी आपल्याला वेळेचे नियोजन शिकवते 💯

 5. Soft Skill

 6. अभ्यासाची जबरदस्त Technique

COMMENTS

 1. वेळेचे व्यवस्थापन मराठी निबंध, Essay On Time Management in Marathi

  Essay on Time Management in Marathi - वेळेचे महत्व, वेळेचे व्यवस्थापन मराठी निबंध. वेळेचे व्यवस्थापन या विषयावर लिहिलेला हा निबंध सर्व मुलांसाठी उपयोगी आहे.

 2. वेळेचे व्यवस्थापन

  वेळेचे व्यवस्थापण करण्याची कौशल्ये किती आणि कोणकोणती आहेत- Time Management Skills In Marathi. Time Management करण्याची अनेक कौशल्ये आहेत त्यातील काही महत्वाची ...

 3. वेळ व्यवस्थापन निबंध मराठी, Time Management Essay in Marathi

  Time management essay in Marathi: वेळ व्यवस्थापन निबंध मराठी, veleche vyavasthapan nibandh Marathi या विषयावर माहिती हवी असेल तर हा लेख उपयोगी आहे.

 4. वेळ वर मराठी निबंध Essay On Time In Marathi

  वेळ वर मराठी निबंध Essay On Time In Marathi वेळ वर मराठी निबंध Essay On Time In Marathi { 100 शब्दांत } वेळ ही अशी एक गोष्ट आहे जी एकदा निघून गेली की परत आणता येत नाही.

 5. 10 Powerful Time Management Tips in Marathi

  Time Management Tips in Marathi: प्रत्येक यशस्वी व्यक्तींनी कामाची अशी पद्धत बनविली असते की ते इतरांच्या तुलनेत जास्तीत जास्त वेळ कामात देतात.

 6. वेळेचे महत्व मराठी निबंध

  दहा ओळींमध्ये वेळेचे महत्व मराठी निबंध (Essay on Importance of Time in Marathi in 10 lines) १. वेळ ही आपल्याला मिळालेली अमूल्य देणगी आहे, म्हणून वेळ कधीच वाया जाऊ ...

 7. Time Management In Marathi

  Time Management in Marathi | वेळेचे नियोजन. जर तुमच्या परीक्षा खूप जवळ आल्या असतील आणि तुम्हाला तणाव जाणवत असेल, कारण तुम्ही अभ्यास केला नव्हता आणि आता तुमचे मन देखील ...

 8. Importance of time Essay in Marathi

  वेळेचे महत्व निबंध मराठी मध्ये । Importance of time Essay in Marathi. आपल्या जीवना मध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट काय असेल तर ती म्हणते वेळ. कारण आपल्याला ...

 9. TIME Management tips in Marathi

  मित्रांनो मला आशा आहे तुम्हाला हा TIME Management tips in Marathi हा लेख वाचून तुम्हाला वेळेचे महत्व समजले असेल. आमचा हा TIME importance motivation in Marathi लेख तुम्हाला आवडला असेल.

 10. वेळेचे व्यवस्थापन वर मराठी निबंध Essay On Time Management In Marathi

  Essay On Time Management In Marathi वेळेचे व्यवस्थापन हे एखाद्याचा वेळ ...

 11. वेळेचे महत्व मराठी निबंध 2022 Best Essay On Importance Of Time In Marathi

  मित्रांनो, आज आपण वेळेचे महत्त्व म्हणजे Essay On Importance Of Time In Marathi वाचणार आहोत १००, २००, ३००, ४००, अणि ५०० शब्दां मध्ये. आपण अनेकदा गुगलवर असे

 12. Marathi Essay on "The Importance of Time ...

  Marathi Essay on "The Importance of Time", "वेळेचे महत्व मराठी निबंध", "Veleche Mahatva Marathi Nibandh" for Students 0 0 Thursday 8 October 2020 2020-10-08T12:24:00-07:00 Edit this post

 13. व्यवसाय व्यवस्थापन म्हणजे काय ? व्यवसाय व्यवस्थापनाचे प्रकार

  व्यवसाय व्यवस्थापन म्हणजे काय? Business Management in Marathi सर्वांना चांगले पैसे कमवायचे असते, त्यासाठी नोकरी नाही तर व्यवसाय करावा लागेल.

 14. Essay On Time Management In Marathi

  Essay On Time Management In Marathi - 14 days. User ID: 102732. ID 4595967. Finished paper. 4.9/5. 4 reasons to write my essay with us! You are always welcome to check some of our previously done projects given on our website and then judge it for yourself. Apart from that, we can give you 4 significant reasons to be a part of our customer base:

 15. Essay On Time Management In Marathi

  ID 10820. offers a great selection of professional essay writing services. Take advantage of original, plagiarism-free essay writing. Also, separate editing and proofreading services are available, designed for those students who did an essay and seek professional help with polishing it to perfection. In addition, a number of additional essay ...

 16. Essay On Time Management In Marathi

  Essay writing services are legal if the company has passed a number of necessary checks and is licensed. This area is well developed and regularly monitored by serious services. If a private person offers you his help for a monetary reward, then we would recommend you to refuse his offer. A reliable essay writing service will always include ...

 17. वेळेचे व्यवस्थापन वर मराठी निबंध Essay On Time Management In Marathi

  वेळेचे व्यवस्थापन वर मराठी निबंध Essay On Time Management In Marathi. एका महान माणसाने अगदी योग्यपणे म्हटले आहे, "एकतर तुम्ही दिवस चालवा किंवा दिवस तुम्हाला चालवेल."

 18. Essay On Time Management In Marathi

  Essay On Time Management In Marathi: ASK ME A QUESTION. Place an order. Get Started Instantly. Hand-selected US and UK writers Charita Davis #18 in Global Rating Hire a Writer. 4.8/5. Essay, Research paper, Coursework, Discussion Board Post, Term paper, Research proposal, Powerpoint Presentation, Case Study, Dissertation, Questions-Answers ...

 19. Essay On Time Management In Marathi

  Essay On Time Management In Marathi - Total orders: 7428. Rating: User ID: 109262. Essay (Any Type), Biology (and other Life Sciences), 7 pages by Mitrofan Yudin. 4.7 (3244 reviews) Featured Samples. Essay On Time Management In Marathi: Show More. 1753 . Finished Papers. Flexible discount program ...

 20. Essay On Time Management In Marathi

  Essay On Time Management In Marathi - 100% Success rate 4629 Orders prepared. Dan. Got my paper!!! 652 . Finished Papers. Submit. Essay On Time Management In Marathi: Area . 1,311 sq ft 760 . Finished Papers. User ID: 910808 / Apr 1, 2022. Featured ...

 21. मराठीत वेळ व्यवस्थापन निबंध मराठीत

  Marathi . English বাংলা ગુજરાતી ಕನ್ನಡ മലയാളം मराठी தமிழ் తెలుగు اردو ਪੰਜਾਬੀ . Time Management Essay

 22. Essay On Time Management In Marathi

  Mainly, because academic assignments are too boring and time-consuming. Also, because having an essay writer on your team who's ready to come to homework rescue saves a great deal of trouble. is one of the best new websites where you get help with your essays from dedicated academic writers for a reasonable price. 4.8/5. 964. Customer Reviews.

 23. Essay On Time Marathi

  Essay On Time Marathi - 1555 Lakeside Drive, Oakland. ... Project management; Order Now. 1349 . Finished Papers. Essay On Time Marathi: 100% Success rate 1(888)814-4206 1(888)499-5521. ID 7766556. Finished paper. 1524 Orders prepared. 1298 Orders prepared. Toll free 1(888 ...